Прогресът в осветителната техника през последните години е голям

Начало > Осветление > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

доц. д-р инж. Красимир Велинов, председател на Национален комитет по осветление (НКО)

Уважаеми доц. Велинов, по какъв начин НКО подпомага дейността на българските производители на компоненти и системи за осветление?
Възможностите в това отношение са няколко. Преди всичко поставяме информационното осигуряване на проектантите и потребителите за най-новите технологични достижения в областта на осветлението и светлинните източници. За целта периодично се организират семинари в различни градове на страната, често със съдействието на КИИП.

През 2013 г. бяха проведени 10 семинара. Тази година по план предстои провеждането на още 6 семинара, като най-голямото събитие бе XV конференция по осветление с международно участие, на която отбелязахме 50-ата годишнина от основаването на НКО.
На второ място, комитетът запознава българските институции с проблемите по изграждане на нови обекти, проблемите по организиране на обществени поръчки и проблеми на експлоатацията на осветителните уредби.

Какво е технологичното ниво на българските производители към момента?
Прогресът в областта на осветителната техника през последните години е голям. По същество ние наблюдаваме революция в развитието на източниците на светлина. В това отношение светодиодите са един източник на светлина, който непрекъснато ни изненадва. За съжаление, пазарът в България не е толкова голям, че да позволява конкурентно производство на светодиодни чипове.

От друга страна, тази голяма динамика дава шанс на малките фирми бързо да преустройват производството си. По този начин те могат да постигат технически параметри, далеч надхвърлящи тези на утвърдените фирми. Естествено, чудеса не стават. Просто са вложени последните технологични и научни постижения в производството на тези осветители.

Голям проблем пред българските производители е свитият пазар. За да бъде ефективно едно производство, то трябва да се произвежда в количество, надхвърлящо определен минимум. За различните типове осветители този минимум е от 100 до 500 броя дневно. Това предполага поточно, а не “гаражно производство” и изисква високопроизводителни машини.

В България има такива фирми. Повечето от тях реализират продукцията си не в нашата страна, а я изнасят навън. Парадокс е, че тяхната по-евтина и качествена продукция не може да намери пазар у нас. Наблюдава се едно безпардонно и неглижирано отношение към българския бизнес на всички нива. Вместо да се стимулира финансово, нормативно и ако щете протекционистично родното производство, то се внасят стоки със съмнително качество и относително ниска цена или “маркови” стоки с многократно по-висока цена и средни параметри, но даващи възможност за големи комисионни.

Финансовата политика на поредица от правителства се стреми да изсмуче всичко под форма на данъци, такси, глоби и нерегламентирани вземания. Трябва да се знае, че не селското стопанство или отглеждането на тютюн ще ни помогне да израснем икономически. Икономически подем може да очакваме само от развитие на високи технологии, но преди това трябва да си ги отгледаме.

Какви са очертаващите се тенденции за развитие пред осветителския бранш в България и от какво се обуславят те?
Могат да се очертаят две тенденции пред бранша – песимистична и оптимистична. При песимистичната продължава неглижираното отношение към бизнеса, ресурсите на фирмите продължават да се свиват, постепенно отделни фирми фалират, средствата, постъпващи в бюджета, намаляват. Образованието се неглижира.

Оптимистичният вариант включва създаване на преференциални условия за развитие на светодиодните технологии. Това изисква инвестиране от страна на държавата на огромни средства за развитие на светодиодните технологии; изграждане на инфраструктура и даване на преференции на инвеститорите за производство на електронна техника; стимулиране на образованието и преференциално отделяне на средства за обучение като първостепенна грижа на нацията; възвръщане на направените вложения и превръщане на България в тигъра на Европа. Кой от двата варианта ще изберем зависи само от нас.Ключови думи: доц. д-р инж. Красимир Велинов, Национален комитет по осветление, НКО, производство, осветителна техника, светодиодно осветление, BulLight 2014ЕКСКЛУЗИВНО

Top