Произведените от ИПО детайли се използват в различни сфери на индустрията

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Фирма ИПО е специализирана в дизайна и производството на висококачествени единични бройки, малки и средни серии детайли от черни и цветни метали с груба или окончателна механична обработка.

Надеждното оборудване намира широко приложение при машини и съоръжения в различни сфери на индустрията. Oтливките, произведени във фирмата, се предлагат на клиентите ни с окончателна или груба механична обработка.

ИПО е утвърден производител на резервни части и екипировка за минно и флотационно оборудване. Също така е и традиционен производител на висококачествени зъби, корони и ножове за пътностроителни, земекопни и кариерни машини; висококачествени облицовъчни плочи от високо износоустойчви стомани с приложение за мелници във флотационни фабрики за смилане на медни, оловноцинкови руди, медна шлака и преработка и обогатяване на железни руди.

Компанията произвежда и отливки от черни метали със специално предназначение от средно и високолегирани стомани - производство на отливки от стомана и чугун в пясъчни форми.

Произведените от ИПО детайли намират приложение като резервни части за минно оборудване - работни органи на земекопна техника, облицовъчни плочи на течки, питатели на мелници, конуси, чукове и тела на трошачки и шредери, пластини за пластинчати питатели и редлери, ходови колела за тежко натоварени кранове от хром-никелови, хром-молибденови и хром-никел-молибденови стомани, работни колела на шламови помпи от специален чугун и др.

Иван Попов, управител ИПОКлючови думи: ИПО, резервни части за индустриално оборудване, минно оборудване, флотационно оборудване, земекопни и кариерни машини, отливки от черни металиНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top