Производителите на метали по цял свят познават добре продуктите на Retsch и Carbolite

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Всички световноизвестни производители на висококачествени цветни, скъпоценни и въглеродни метали ползват продуктите на Retsch за подготовка на пробите си за различни последващи анализи.

За надежден анализ на съдържанието на метали (XRF анализ), представителни или хомогенизирани проби - всички те се постигат лесно и бързо с широката гама на Retsch от челюстни трошачки, мелници, делители, пресяващи машини, тестови сита и пелетни преси. От инспекция на входящите материали до качествения контрол на крайните продукти - Retsch е предпочитаният избор.

Пещите и сушилни на Carbolite са добре познати в металургичните среди. От сушене на геоложки проби (LHT сушилни), пещи за купелиране (CF пещи), пещи за стопяване (SCF пещи), опепеляващи пещи (AAF пещи) до камерни пещи с общо предназначение (GPC пещи) и персонализирани пещи, продуктите на Carbolite са еталон в топлинната обработка във всички водещи индустрии и производства.

Научното направление на Вердер Груп поставя стандарти във високотехнологичното оборудване за качествен контрол, изследователската и развойна дейност. Групата е активна в пробоподготовката на твърди проби и технологиите за анализ.

Научното направление на Вердер Груп, водеща част от което са компаниите Retsch и Carbolite, е представено на българския пазар посредством дъщерното си търговско представителство Вердер България.

Георги Евтимов,
продуктов мениджър за България Retsch и CarboliteКлючови думи: Retsch, Carbolite, Вердер Груп, XRF анализ, пещи и сушилни, челюстни трошачки, пресяващи машини, тестови сита, пелетни пресиTop