Производителите непрекъснато подобряват техническите данни на инструментите

Инструменти, материалиСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2013

Металорежещите инструменти са много важна част от промишлеността. Икономиката се нуждае от ефективност и намаляване на разходите за производство.
С тази мисъл и тенденция производителите на металорежещи инструменти влагат средства и иновационни достижения, за да подобрят техническите данни на инструментите и количеството произведена продукция за единица време.

Те трябва да изпреварват с поне една крачка (поне една година) разработката и производството на инструменти в сравнение с производителите на нови металорежещи машини, като например охлаждане през инструментите под високо налягане и други подобрения, с цел увеличаване на точността и качеството на инструментите.

При разработката на нови инструменти производителите на металорежещи инструменти се нуждаят от съвместни консултации с производителите на металорежещи машини и потенциалните клиенти с цел покриване изискванията на всички страни. Техническите средства за обслужване и работа с инструментите са в съответствие с последните компютърни достижения като пожелание за високо ниво на даване на технически решения и прилагане в производството.

Предвид новите стандарти - европейски и световни, водещите фирми се насочват към създаване на хигиена в отношението към износените инструменти и опазване чистотата на природата.
Като цяло този бранд от машиностроенето е бързо развиващ се, перспективен и даващ тласък за развитието на техническия прогрес.

Пазарът е слабо развит и се нуждае от специалисти
Пазарът на металорежещи инструменти в момента е слабо развит и се влияе от много фактори, сред които световната криза; политическата криза в България; нереализираните европейски програми и внедряване в българската промишленост; икономическият застой и криза в образователната система.

Пазарът на металорежещи инструменти се нуждае от компетентни специалисти, които професионално да предлагат новите достижения, от добре подготвени специалисти във фирмите, които да приемат, убедят ръководителите и внедрят новите достижения на водещите фирми в бранша. В европейски мащаб водещите фирми са много по-успешни при реализиране и прилагане на новостите в металообработката. В български условия нещата се пречупват през призмата на балканските нрави и нелоялни отношения между конкурентните фирми.

Тенденциите на пазара са за развитие паралелно с подобряване на икономическата обстановка. Много се надяваме отношенията между конкурентните на пазара фирми да се нормализират и производителите да се ориентират към използването на най-новите достижения на водещите в металообработващия бранш фирми. Очакван ръст на икономиката от 0,1% за следващата година не е много оптимистичен за пазара на металорежещи инструменти, но очакванията ни са за по-добро бъдеще в този бранш.

Мая Дипчикова, Вимакс

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top