Производственият сектор за обработка на пластмаса и COVID кризата

МашиниБизнесСп. Инженеринг ревю - брой 4/2020 • 10.06.2020

Производственият сектор за обработка на пластмаса и COVID кризата

Пластмасовите опаковки са незаменимо средство за гарантиране сигурността на храните и лекарствата в съвременния свят. В условията на пандемия от коронавирус много държави квалифицират опаковъчните материали и полимерните изделия за еднократна употреба като критично необходими в борбата със заболяването.

Масовото разпространение на COVID-19 през последните месеци бързо и радикално променя тенденциите в производствения сектор за обработка на пластмаса и в пакетиращата промишленост. Усложнената глобална обстановка връща фокуса върху важността на пластмасите за безопасната консумация, дълготрайността на стоките и сигурността на потребителите.

В синхрон със световния пазар, европейското производство на пластмаси и полимерни изделия търси решения да се адаптира към новите изисквания и потребности на ключови клиентски отрасли като ХВП, фармацевтичната индустрия и медицината. Пандемията от коронавирус дава невиждан тласък на бизнес модели като онлайн търговията, самообслужването отстъпва място на доставките по домовете, пластмасовите изделия и опаковъчни решения се връщат в масово потребление поради по-високата им степен на безопасност в сравнение с екологичните алтернативи за многократно ползване. В резултат производителите на такива продукти отчитат повишено търсене и подобрени финансови резултати, а най-далновидните компании инвестират в пренастройка на производствата си в отговор на новите потребности на индустрията.

В актуално проучване на Британската федерация по пластмаси (BPF) близо една трета от анкетираните предприятия в сектора изявяват готовност да адаптират производствената си програма в помощ на борбата с COVID-19. В BPF членуват близо 500 компании, които представляват около 80% от полимерната промишленост в Обединеното кралство по оборот. Сред респондентите са фирми, специализирани в производство и преработка на пластмаси, рециклиране, производители и дистрибутори на суровини, както и доставчици на машини и оборудване за бранша.

Въпреки потенциала за извличане на икономически ползи от възникналата пандемична ситуация, 80% от участниците в изследването очакват спад в приходите си в периода април - август т. г. В отговор на тези прогнози от Федерацията излизат със становище, че производството на пластмаси и полимерни изделия е ключов отрасъл със стратегическа значимост за националната и глобална сигурност.

С оглед сериозните предизвикателства пред сектора от BPF призовават да се осигури необходимата подкрепа за предприятията на правителствено и общоевропейско ниво, за да запазят и поддържат производствата и веригите си за доставки в експлоатация.

Друг поглед към ефектите от COVID кризата върху европейската индустрия за обработка на пластмаса дава актуален доклад на Германската асоциация на производителите на пластмасови опаковки и фолиа. В проучването участват повече от 120 представители на немския бранш. 80% от производителите на опаковъчни решения за ХВП, фармацевтичната индустрия и медицината споделят, че работят на предела на производствения си капацитет, едва смогвайки да изпълнят всички доставки. Близо половината от анкетираните компании отчитат ръст на поръчките през месец април т. г. с между 10 и 20%. В общо становище Асоциацията припомня незаменимата роля на рециклируемите пластмасови материали, опаковки и изделия за еднократно ползване за безопасната глобална дистрибуция на храни и лекарствени средства и за осигуряване защитата на трудещите се на първа линия в борбата с коронавируса.

Голяма част от членовете на организацията отчитат, че са предприели различни инициативи в синхрон с глобалните мерки срещу пандемията извън рамките на регулярния си бизнес. Такива са например новоразкритите производствени линии за пластмасови бутилки и контейнери за дезинфектанти, респиратори, защитни очила и шлемове и др.

Различните ефекти от коронавируса върху бизнеса засягат хода на развитие на полимерната индустрия и в България. По данни от актуално изследване на консултантската фирма Applied Market Information (AMI), голям дял от сектора у нас заема обработката на пластмаса за опаковъчни приложения, следван от автомобилната и електронната промишленост, уредостроенето, като тази тенденция се очаква да се запази и в сегашната пандемична обстановка. Основните производствени съоръжения в сектора са над 160, като пазарът е с огромен потенциал за развитие.

В цяла Европа перспективата на голяма част от предприятията да трансформират производствата си за целите на борбата с коронавируса би донесла устойчив ръст както на вътрешния пазар, така и на износа, убедени са експертите.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top