Производство на компоненти и системи за осветление в България

ОсветлениеВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Настоящият материал в рубрика Във фокус има за цел да представи спецификите и най-интересното в технологичен и бизнес аспект, случващо се на българския осветителен пазар. Прегледът включва експертен коментар на проф. д-р инж. Христо Василев и доц. д-р инж. Красимир Велинов, следвани от представяне на водещи компании производители и търговци на компоненти и системи за осветление в България. Те разказват за дейността си, за технологичните иновации, екологичната си политика, за направените и предстоящите инвестиции, както и за съвременното състояние на сектора.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top