Производство на метали в България

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, продължава успешната си рубрика Във фокус с представяне на производството на метали в България. В настоящия брой сме дали възможност на водещи компании от сектора да разкажат за своята актуална дейност, технологични новости и екологични инициативи.

Темата продължава в следващия брой 5/2014 на списанието, където ще дадем възможност на търговските фирми да представят своите най-иновативни решения с приложение в този тип производство.

  • Инвестициите на Алкомет за последните 15 години надхвърлят 75 млн. Евро
  • Инсталацията за третиране на отпадъчни акумулаторни батерии отговаря на всички технологични новости
  • 70% от продукцията на ЕТЕМ е предназначена за износ
  • Стомана Индъстри непрекъснато инвестира в най-съвременни технологии
  • ЕКСКЛУЗИВНО
    Top