Производство на пластмаси и пластмасови изделия

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, продължава мащабната си инициатива, посветена на полимерната промишленост в България. В този брой изданието представя някои от водещите производители на пластмаса и пластмасови изделия у нас, които разказват за свои проекти, технологични новости и планове за развитие.

В следващия брой рубрика Във фокус продължава с компаниите, предлагащи продукти и услуги за полимерната промишленост, които ще представят своите най-актуални технологии и системи.

  • Акумпласт разполага с пълно технологично оборудване за рециклиране на пластмаси
  • Износът на Ате Пласт е 80% от цялостната продукция
  • В последните години Бунай изпълнява поетапна подмяна на наличните машини
  • Мипапласт залага на високотехнологичното оборудване и богатия асортимент
  • ЕКСКЛУЗИВНО
    Top