ПроКАД Технолоджис демонстрира новости в машинното проектиране

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

Продукти за CAD/CAM проектиране на Autodesk, SPI и OPEN MIND представи семинар

На 19 февруари т.г. ПроКАД Технолоджис привлече професионалния интерес на конструктори и проектанти, предоставяйки им актуална информация за CAD/CAM продукти на водещи компании в областта на машинното проектиране, с които си партнира на българския пазар. Значителният брой специалисти и активното им участие в събитието бяха поредното свидетелство за добрите перспективи пред машиностроителния бранш у нас. Домакините на събитието, организирано в хотел "Света София" в столицата, се възползваха от маркетинговата проява да обявят две стратегически партньорства на ПроКАД Технолоджис с компаниите SPI и OPEN MIND. В първата лекция Петър Тодоров, продуктов мениджър в ПроКАД Технолоджис, направи кратка презентация на продукта AutoCAD Electrical на компанията Autodesk, чийто дилър е ПроКАД Технолоджис.

Дигитално прототипиране с Autodesk Inventor

Възможностите на тримерния параметричен модел Autodesk Inventor бяха обект на специална презентация. Лекторите - инж. Божидар Григоров и инж. Любен Иванов от ТУ-София, демонстрираха възможности, предлагани от Autodesk Inventor, които улесняват CAD/CAM машинното проектиране. "Паралелно с моделирането на тримерни тела, проектантските бюра търсят функционалност. Използването на Autodesk Inventor позволява реалното време на конструкторския цикъл значително да се съкрати. Платформата дава възможност за т.нар. дигитална прототипизация, т.е. отпада необходимостта от създаването на опитния образец в натура", заяви инж. Григоров. Решаването на конкретни задачи в среда на Inventor бе демонстрирано чрез модел на хидравличен товарен кран с пет степени на свобода. "Разширената функционалност на пакета дава възможност за разполагане на нормални вектори към повърхнините, както и за кинематично и динамично изследване. Autodesk Inventor е мощен пакет за симулиране на действителни като габарити и маса тела. Предлага широк набор от кинематични двойки, което оптимизира процеса на динамично изследване. Също така Autodesk Inventor Professional 2008 разпознава автоматично кинематичните двойки според условието на решаваната инженерна задача", подчерта лекторът. "При якостното изследване всяко звено се изследва чрез силов анализ на крайните елементи. Пакетът предлага възможност на всяка кинематична двойка да се извадят действащите сили, ускорения и въртящи моменти. Визуализира се натоварването на всеки от елементите и конструкцията като цяло. Платформата за тримерно машинно проектиране Inventor 2008 поддържа вградена функционалност и за техническо документиране", допълни той.

Интегриране на Autodesk Inventor в САМ среда

беше демонстрирано от инж. Любен Иванов. "Два са подходите за интегриране на пакета в САМ среда - чрез използване на модулен принцип и посредством общ компютърен модел. И двата подхода се характеризират със следната последователност - първоначално се извършва технологична подготовка на съответния детайл, след това се изгражда САМ производствен модел, дефинират се отделните етапи на технологичния модел, симулира се изпълнението на технологичния процес. Следващи етапи са т.нар. постпроцесиране и генериране на управляващи програми", подчерта г-н Иванов. "Посредством интегрирания САМ модул в CAD средата се постига съкращаване на проектния процес", допълни той.

SPI и OPEN MIND са партньори на ПроКАД Технолоджис

Отскоро сред партньорите на ПроКАД Технолоджис е компанията SPI, бе обявено на семинара. Обект на отделна лекция бяха решения за проектиране на изделия от ламарина в CAD среда на Autodesk. "Сред продуктите на компанията е SPI Sheetmetal Inventor, специално разработен за проектиране на изделия от листов материал. SPI Sheetmetal Inventor е напълно интегриран в Autodesk Inventor 2008. В тримерния модел се дефинират методи за сгъване и разгъване, вградена е богата библиотека с различни инструменти, предлагат се възможности за разширение и др. Друг продукт на компанията в областта на проектирането на изделия от ламарина е SPI Ducting Inventor. Той предлага допълнителна функционалност в сравнение със SPI Sheetmetal Inventor, включваща обширна библиотека от стандартизирани детайли", заяви лекторът инж. Румен Сокуров.

ПроКАД Технолоджис има статут на дилър на водещата немска компания в областта на САМ проектирането OPEN MIND, съобщи на семинара Патрик Мюлер. "OPEN MIND е основана през 1994 г. и днес има водещи позиции в САМ проектирането. Най-новата версия на Inventor 2008 е напълно интегрирана в САМ среда на OPEN MIND", съобщи лекторът. Възможностите на САМ средата бяха демонстрирани на базата на реални примери в рамките на семинара.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top