ПроКАД Технолоджис риселър на Autodesk

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2007

От септември т.г. ПроКАД Технолоджис има статут на упълномощен риселър на Autodesk за България, съобщи за списанието Васил Малканов, управител на ПроКАД Технолоджис. Фирмата, основана през 2007 г., е специализирана в областта на информационните технологии, свързани с автоматизиране на проектантския процес. ПроКАД Технолоджис има акредитация за продуктите на Autodesk за базово и машиностроително проектиране. "Предлагаме продуктите на Autodesk Inc. - AutoCAD, AutoCAD LT, както и специализираните продукти за машиностроително проектиране на същата компания - AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor и др. Фирмата акцентира върху решения, обхващащи пълния цикъл на един проектантски процес, както отделна автоматизация по места, така и цялостни решения за организация на работа в екип", коментира г-н Малканов. "Разполагаме с екип от специалисти с дългогодишен опит в областта на инженерното проектиране и софтуерните разработки, които извършват както първоначален анализ на процеса в организацията, така и консултации за оптимизирането му и последващи софтуерни разработки свързани с тях", допълва той.

По повод актуалното състояние на пазара на софтуер в България, г-н Малканов посочва като съществен проблем пред компаниите от бранша нивото на използване на пиратски софтуер за проектиране, което е едно от най-високите в европейски мащаб. Той добавя, че борбата с пиратството трябва бъде водена системно и целенасочено, за да има по-осезаем ефект. "Трябва да се отбележи, че все-повече фирми се обръщат към нас за съвет относно желанието им за провеждане на правилната и оптимална за тях лицензионна политика", добавя г-н Малканов.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top