РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Проксис, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПроксисSAFAN DARLEY

25 ГОДИНИ УСТОЙЧИВ УСПЕХ
ГАМА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АБКАНТИ
E-BRAKE OF SAFAN DARLEY


През 2020 г. отбелязваме 25 години откакто разработихме
първата електрическа абкант преса в света. Крачка към устойчивото
развитие, което днес има по-голяма обществена значимост от всякога.

Като изобретатели на серията E-Brake имаме ангажимент да отчетем
това постижение подобаващо.

25 години E-волюция
25 години лидерство
25 години надеждност
25 години в прилагането на най-бързия цикъл на огъване
25 години редуцирани емисии на CO2
25 години ефективност


25 години успех, който ще отпразнуваме!

MACHTECH & INNOTECH EXPO, зала 3, щанд А9, 6 - 9 април 2020


Официален представител за България - ПРОКСИС ЕООД
София 1729
бул. Александър Малинов №23, офис 85
Т.: 0895 53 28 23
Е.: info@proxys.bg
www.proxys.bg

 


Top