РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ПРОМАКССИС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПРОМАКССИСВОДЕЩИ ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ

ХИДРАВЛИКА И МАЗИТЕЛНИ СИСТЕМИ


• Защита от външни
замърсители и влага
• Филтър-дихатели
• Хидравлични и маслени филтри
•  Средства за визуален анализ
•  Съхранение и трансфер на смазочни материали
•  Мониторинг на качеството и състоянието
•  Радиална микро филтрация
• Смарт системи и решения
за Индустрия 4.0


ПРОМАКССИС
София 1000
България
бул. Драган Цанков 36
Тел.: 02 496 6911
info@promaxsys.com

www.promaxsys.com


Top