РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ПРОМАКССИС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПРОМАКССИСPROMAXSYS
ВОДЕЩИ ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ
www.promaxsys.com

Чистотата на хидравличните масла и течности е от ключово значение за работата на оборудването
Приблизително 80% от неизправностите в хидравличните системи се дължат на замърсяване и лошо състояние на маслото/течността

За да използвате максимално и безаварийно ресурса на вашето оборудване ние ви предлагаме най-добрите решения:

Защита от външни замърсители
(частици и влага) чрез влагоабсорбиращи филтър-дихатели

Филтрация
с най-ефективните филтърни агрегати използващи технология за микрофилтрация

Дехидратация
както чрез специални филтърни елементи така и чрез вакуумни агрегати

Премахване на отлагания
чрез специализирани високотехнологични агрегати които премахват и вторични продукти получени при окисление

Мониторинг на състоянието и качеството
на маслото/течността чрез сензори за качество, броене
на частици и съдържание на вода

Технически консултации и обучения
в най-добрите практики за боравене със хидравлични и смазочни материалиПРОМАКССИС ЕООД
София 1000
България
бул. Драган Цанков 36
Тел.: 02 496 6911
info@promaxsys.com


Top