РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ПроМинент Клон София, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПроМинент Клон СофияНовата Dulcodes LP UV система
Убиецът на микроби и разходи


Иновативна технология
Новата Dulcodes LP UV система от ProMinent комбинира нов, хидродина-
мично оптимизиран реактор с първите в света патентовани Vario Flux High-Output UV лампи, които се отличават с високия си UVC интензитет, както и с прецизно контролиране на мощността. Резултатът е висока енергийна ефективност съчетана с ниски оперативни разходи.

ПРОМИНЕНТ

www.prominent.com


София 1839, бул. Ботевградско шосе 260, ет. 3
Т.: 02 945 53 03, office-BG@prominent.com


Top