РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Промишлена Енергетика, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Промишлена Енергетика„ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА” АД

40 години
производствена и инженерингова дейност
в областта на енергетиката

Коректни и надеждни, винаги в срок!
Дългогодишен опит и професионализъм в енергийните и топлофикационни обекти в България и чужбина:

• изграждане на газопроводи и управление на проекти;
• ремонтно-възстановителни работи по нагревни повърхности, работещи под налягане;
• изработка на нагревни повърхности, работещи под налягане;
• проектиране на реконструкция, модернизация,
  вътрешна газификация и изграждане на нови топлофикационни обекти;
• доставка, монтаж и пуск на газови горивни уредби;
• сервизно обслужване газови съоръжения от промишлеността и комунално-битовия сектор;
• режимно-технологични и екологични настройки на горивния процес.


8600 Ямбол, ул. Ямболен №30
Т 046/662 211, Ф 046/662 221
info@prom-energo.bg

SDS SERVICE Дългогодишнен партньор на “Промишлена енергетика” АД

www.prom-energo.bg


Top