Промишлени сита

Начало > Инструменти, материали > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2022 > 01.03.2022

  • Изборът на сито може да е труден – не само че има редица производители, претендиращи, че предоставят най-подходящите за конкретните потребности решения, но големият избор от различни видове, размери и конфигурации сита могат да направят процеса още по-объркващ

  • Класифициращите сита са подобни на ситата за качествен контрол, но предлагат по-висока прецизност по отношение на фракциите пресяван продукт

  • Благодарение на вибрациите линейните сита също ефективно транспортират продукт и в някои случаи могат да заместят конвенционалните конвейери

 

Пресяването на продукти вече е неизменен етап от множество индустриални процеси. Получаването на краен продукт с контролирано качество изисква не само внимателен подбор на съставките, но и ефективна обработка и манипулиране с материалите. Поради тази причина отстраняването на всякакви неотговарящи на стандартите и нежелани материали е приоритет. Изборът на сито може да е труден – не само че има редица производители, претендиращи, че предоставят най-подходящите за конкретните потребности решения, но големият избор от различни видове, размери и конфигурации сита могат да направят процеса още по-объркващ.

Ново или втора употреба? Кръгло или правоъгълно? Може ли доставчикът да осигури резервни части, инженеринг и всичко необходимо за свързването на ситото към функциониращо или ново оборудване? Ситото в опасна зона ли ще работи? Всички тези въпроси са част от процеса по вземане на решение. Важна, разбира се, е и цената. Първият въпрос, на който трябва да се отговори обаче, е за какво ще се използва ситото. Това фундаментално съображение често се пренебрегва, но гарантирането, че изискванията са правилно специфицирани може до голяма степен да улесни избора. Повечето производители и доставчици предлагат и консултантски услуги, чрез които да се оценят най-добрите варианти за конкретното приложение. Някои компании дори предлагат възможност за тестване на оборудването с цел доказване на ефективността му за специфичния процес.

 

Сита за качествен контрол

Ситата за качествен контрол (check sieves) са най-разпространеният вид. Често този тип сита се използват за приложения като отстраняване на бучки от продукта, отстраняване на части от опаковки или други замърсители и др. Като цяло, този тип пресяване е насочен към това да се гарантира по-високо качество на крайния продукт.

Тези сита обикновено са единични и финият продукт, който преминава през мрежата, се запазва като краен. Ситата за качествен контрол могат да се използват и за отстраняване на счупени или недостатъчни по размер частици продукт.
Въпреки че ситата за качествен контрол могат да бъдат поставени навсякъде по продължение на производствената линия, в повечето случаи те се разполагат или в началото на процеса, предотвратявайки постъпването на замърсители, или са последното съоръжение преди опаковъчните машини.

 

Класификатори

Класифициращите сита са подобни на ситата за качествен контрол, но предлагат по-висока прецизност по отношение на фракциите пресяван продукт. Предназначението им е да осигурят получаването на точно определени фракции продукт с различен диаметър на частиците. Това обикновено се постига чрез пропускане на продукта през до 4 сита с намаляващ диаметър на отворите на мрежата.

Двете функции на контролно пресяване и класифициране често се съчетават, като първата мрежа, която има отвори с голям диаметър, служи за качествен контрол, а следващите – за класификация. Необходимостта от използването на тази комбинация се определя от характеристиките на пресявания продукт.
Тъй като размерът на частиците е много близък до размера на отворите на мрежата, продуктът обикновено преминава много по-бавно през класификаторите, отколкото през ситата за качествен контрол. Това обаче може да бъде компенсирано чрез допълнителни настройки.

 

Линейни сита

Докато кръглите сита са по-разпространени и при тях продуктът се движи по мрежата по своеобразна спирала, линейните вибрационни сита работят на друг принцип. Както показва наименованието им, при тях продуктът се движи линейно, тоест правоъгълните сита се използват, за да се даде повече време на продукта да премине през мрежата. Благодарение на вибрациите линейните сита също ефективно транспортират продукт и в някои случаи могат да заместят конвенционалните конвейери. Този тип сита могат да бъдат и под наклон, ако се изисква подаване на продукта на по-високо ниво в процеса.

Линейните вибрационни сита са особено подходящи за деликатни или ронливи продукти, които съдържат висок процент частици с по-големи размери от желаните, тъй като дължината на съоръжението дава възможност на финия продукт да се отдели от по-грубите частици и да премине през мрежата. Това прави линейните сита изключително подходящи за процеси на обезпрашаване и обезводняване, например за отстраняване на малки трохи и брашно от готови бисквити.
Някои производители предлагат линейни сита с редове от успоредни ролки вместо мрежа, като това решение се прилага при обработката на таблетки и капсули в производството на фармацевтични продукти и хранителни добавки. Възможно е също да бъдат оборудвани с няколко мрежи с цел класифициране на отделните фракции.

 

Ротационни сита

Друг популярен метод на пресяване е с ротационно или центробежно сито. Тези сита използват лопатки, за да се избута продуктът през цилиндър от мрежа, въртейки го с висока скорост и прилагайки центробежна сила към продукта. Цилиндърът се монтира хоризонтално, така че движението на лопатките да има лека извивка, като за подаването на продукта с равномерна скорост се използва шнек.
Благодарение на лопатките, които избутват продукта през мрежата, ротационните сита се отличават с много по-висока пропускливост в сравнение с вибрационните сита. Движението на въртящия се шнек и лопатките носи допълнителна полза – разчупване на бучките или разделяне на компактиран продукт.

 

Вакуумни сита

Когато продуктите, изискващи пресяване, са токсични или съдържат много фин прах, който лесно се разнася във въздуха, и съществува опасност от замърсяване и негативно въздействие върху здравето на персонала, вакуумните сита предлагат редица предимства. Този тип пресяване обаче не е ограничен само до подобни продукти и може да се прилага към всеки продукт, който може да бъде транспортиран пневматично. Продуктът се събира с помощта на пневматична конвейерна линия, която е директно свързана посредством къса гъвкава тръба с входния и изходния отвор на ситото.

Продуктът се всмуква или издухва през тръбата при отрицателно или свръхналягане, преминава през мрежата и се подава от ситото към приемния бункер или последващия процес. Когато става въпрос за проблемни продукти, тези сита предоставят опростен и рентабилен метод за гарантиране, че няма да бъдат допуснати изтичания в околния въздух. Вакуумните сита могат да бъдат свързани изключително лесно към съществуващи тръбопроводни системи с минимална необходимост от прекъсване на производствения процес и преконфигурация на линията. Тази система може да бъде приложена към повечето типове пресевни машини, но трябва да се гарантират въздухонепропускливи присъединявания, за да се осигури ефективен поток и висока скорост на обработка.

 

Серийни сита

Те са подходящи за по-маломащабни процеси, серийно производство или кратки производствени цикли. Когато пропускливостта не е съществен фактор в производствения процес, едно малко сито може да посрещне потребностите за обработка на определен обем от материал. Този тип пресяване също се смята за контролно пресяване или класифициране, но не е част от непрекъсната производствена линия.

 

Ултразвукови сита

В някои случаи ултразвуковото пресяване може да донесе допълнителни ползи, когато се пресяват фини прахове. Генерирането на вибрации с много висока честота (ултразвукови вълни) по мрежата води до ефект на флуидизиране на влакната й, като се смята, че това спомага за по-лесното преминаване на продукта през отворите, отколкото при нискочестотни вибрации. Тази система е подходяща за някои продукти, но не за всички. Важно е да се проведат тестове, за да се определи правилната конфигурация. Ултразвуковото пресяване е изключително подходящо за продукти като тонери и метални прахове, използвани за адитивно производство.

Като всеки друг процес в рамките на една производствена линия, пресяването поставя набор от предизвикателства, които се определят от вида на обработваните материали, производителността на линията, вариациите в условията на експлоатационната среда и повърхностната обработка на оборудването. Най-добрият подход за избор на пресевно оборудване е провеждането на консултации с производителя или доставчика, с цел да се обсъдят всички възможни опции и да се идентифицира най-подходящото решение.


Вижте още от Инструменти, материали


Ключови думи: сита, пресевни машини, пресяване, класификаториTop