ProStream Group партньор на Hamon Group

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2007

Компанията навлиза на пазара на системи за емисионен контрол и пречистване на въздух

На пресконференция, организирана на 29 май т.г., ProStream Group и мултинационалната компания Hamon Group обявиха официално партньорството си за българския пазар в предлагането на комплексни решения в областта на системите за контрол на замърсяващи въздуха емисии. С установяването на партньорски отношения с Hamon Group ProStream навлиза в нов, спрямо досегашната дейност на фирмата, пазарен сегмент, с което разширява пакета от технически изделия и услуги в посока предлагането на все по-комплексни инженерни решения в областта на индустрията, коментират от фирмата. Специален гост на пресконференцията, организирана в хотел Кемпински Зографски бе Негово превъзходителство Филип Беке, посланик на Белгия в България.

ProStream Group ще предлага цялостни решения за улавяне на вредни емисии и пречистване на въздуха от замърсители в областта на енергетиката и промишлеността, включително стомано- и рудодобив, циментова индустрия, нефтохимическа и стъкларска промишлености и други. Производствената програма на Hamon Group включва специализирани системи за очистване на азотни окиси, сероочистващи инсталации, охладителни кули, комини и електростатични филтри, бе обявено на пресконференцията. Според клаузите на подписания договор, ProStream Group ще концентрира усилията си в маркетингова и търговска дейност на системите на Hamon Group за улавяне и очистване на въздуха, управление на проекти и сервизно обслужване по изградените решения. На пресконференцията от ProStream Group и Hamon Group обявиха, че, базирайки се на направените анализи на спецификите на този пазар, обявените инвестиционни планове на дружествата, както и процедурата за издаване на комплексни разрешителни от държавата, се надяват да участват в реализирането на 3 до 4 проекта годишно.

"Изключително щастливи сме от решението на Hamon да изберат ProStream за свой партньор в страната. За една българска компания като ProStream е изключително трудно да реализира ноу-хау, което партньорите ни от Hamon са натрупвали в продължение на повече от 100 години. Ползите от това партньорство са и за двете компании - ние получаваме достъп до водещи световни технологии, а партньорите ни до национална дистрибуционна мрежа и опитна в управление на проекти организация", коментира Миладин Бояджиев, управител ProStream Group.
Top