ProStream Group с амбиции в пречистването на отпадни води

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2006

Приоритетен за компанията е секторът на хранително-вкусовата индустрия

РroStream Group заяви сериозните си намерения да играе водеща роля на пазара на технологични решения и оборудване за пречистване на отпадни води от хранително-вкусовата промишленост в рамките на презентация, организирана на 15 ноември т.г. Събитието се проведе в Конгресен център на столичния Интер Експо Център по време на изложението Месомания, Светът на млякото, Салон на виното, Интерфуд и Дринк. "Грижата за околната среда и пречистването на отпадните води в частност, трябва да стане неразделна част от бизнес модела на българските фирми от хранително-вкусовата промишленост", коментира Мая Стоилова, управляващ мениджър на ProStream Group. "България влиза в Европейския съюз с компании, които не са подготвени за екологичните норми на Европейския съюз, където фирми неспазващи правила на екологично производство, трудно ще намерят пазар за своята продукция. Основните причини, определящи нуждата от инвестиции в изграждането на пречиствателни станции за отпадни води в хранително-вкусовата промишленост, са три - българското законодателство, финансовите резултати и конкурентноспособността на компаниите. Чрез третиране на отпадните води, се намалява рискът от налагане на ограничения на българските фирми за внос в страни от Европейския съюз", допълва г-жа Стоилова.

На презентацията ProStream Group представи четири принципни схеми за пречистване на отпадни води от хранително-вкусовата промишленост със следните общи технологични етапи: механично отделяне на по-едри неразтворими частици (отделяните отпадъци могат да бъдат използвани за храна на животни, изгаряни или изхвърляни на сметище); флокулация и флотация (флотираните вещества отново могат да бъдат използвани за храна на животни), както и аеробно пречистване (разграждане на остатъчното замърсяване по биологичен път).

"Въпрос на време е да се наложи забрана за внос от предприятия, които нямат пречиствателни съоръжения, отговарящи на стандартите на ЕС. В момента има изискване за разделяне на млеката и преработващото оборудване на "чисти" и "мръсни". Наскоро беше въведена забрана за внос на термично непреработени колбаси, съдържащи българско свинско месо", коментира необходимостта от инвестиции в сектора на хранително-вкусовата промишленост инж. Бойко Благоев от ProStream Group.
Top