ProStream представи новости пред енергийния бранш

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Специално внимание бе отделено на оборудване за сероочистващи инсталации

Амелия Стоименова

Между 6 и 8 април т.г. ProStream Group бе домакин на поредния организиран от фирмата семинар за специалисти от енергийния сектор. По традиция колегите от ProStream изненадаха приятно бранша с избора на място за провеждане на събитието - СПА Хотел Двореца във Велинград. Като тематика семинарът бе насочен към най-новите продукти на компаниите KSB и Holter Regelarmaturen, с които ProStream си партнира от години на българския пазар. Без съмнение, "гвоздеят" в програмата на събитието, провокирал най-силен интерес от страна на присъстващите гости от водещи енергийни обекти от цялата страна, бе оборудването, произвеждано от KSB за изграждане на сероочистващи инсталации. "Целта ни е не само да разясним техническите специфики на оборудването, което ProStream Group предлага за сероочистващи инсталации, но най-малкото да накараме колегите да се замислят върху сериозността на проблема със замърсяването на природата. Водещите компании като KSB от години инвестират много средства в посока разработване и постоянно усъвършенстване на технически решения, чрез които, от една страна, се стимулира развитието на енергийния отрасъл, а от друга, се щади екологичното равновесие", заяви по повод тематичната насоченост на семинара инж. Мая Стоилова, управител на ProStream Group."В последните години нормативните и законовите изисквания за опазване на околната среда рязко се повишиха, което стимулира развитието на пазара на сероочистващи инсталации. В Европа бяха направени сериозни инвестиции в посока изграждане на

сероочистващи инсталации

в електроцентрали, работещи на въглища, инсталации за изгаряне на животински трупове (екарисажи), както и други индустриални предприятия. Присъединяването на страната ни към Европейския съюз несъмнено води до уеднаквяване на нормативните изисквания, т.е. регламентираните сериозни санкции за замърсяване на околната среда, прилагащи се в Европа, съвсем скоро ще станат част и от нашата действителност", заявява по повод пазарната актуалност на разгледаните на семинара теми Бистра Харманджиева, маркетинг директор на ProStream Group.

"Индустриалните горивни пещи замърсяват въздуха с димни газове, които в повечето от случаите съдържат серен двуокис (SO2). Над 95 % от тези вредни вещества могат да се отделят от димните газове, преди да бъдат изхвърлени в атмосферата. Сериозните изискваниния към индустриалните предприятия рефлектират и върху производителите на помпи. В насока по-висока екологосъобразност е насочено и развитието на помпите на фирма KSB. Това развитие се отнася най-вече в посока разработване на нови материали, от които се изработва помпата, отличаващи се с висока корозионно- и износоустойчивост", заявява в потвърждение на думите на г-жа Харманджиева инж. Вълко Коев, експерт продажби "Помпи" в ProStream Group.Специално внимание в семинарната програма бе обърнато на

керамичния материал CeramikPolySiC

от който се изработват помпите на KSB с приложение в сероочистващи инсталации. "Този материал е създаден в лабораториите на компанията KSB с цел използването му специално в помпи за сероочистващи инсталации. Материалът PolySiC, в комбинация с работно колело на помпата от материала NORIDUR DAS, осигурява сигурна и надежна работа на машината", заяви лекторът Щефан Дьоч от KSB. От материала CeramikPolySiC се изработват всички части на помпата, които се намират в пряг досег с протичащия флуид (без работното колело). "Оличителни характеристики на CeramikPolySiC са изключително високата устойчивост на корозия и износване. С него се постига също и значително удължаване на живота на помпата", поясни лекторът в отговор на интереса от страна на специалистите към тези помпи. От продуктовата гама на немския производител KSB за приложение в сероочистващи инсталации на най-широка популярност се радва

помпата KWPK

Техническата спецификация на помпата включва максимален дебит Qmax = 12 000 m3/h, напор Hmax = 30 m и максимална работна температура Tmax = +120 °C. "Специфика на помпата KWPK е изработването на спиралното тяло от сферографитен чугун. Частите на машината, които са в контакт с протичащия флуид, са от материал CeramikPolySiC. Конструктивна особеност на помпите KWPK е т.нар. "сух" вал", коментира техническите и конструктивни специфики на помпата инж. Вълко Коев. "Помпата може да се ремонтира, като спиралното тяло остава присъединено към смукателния и нагнетателен тръбопровод, т. е. цялата проточна част се изважда откъм страната на вала на помпата. Съществена е и възможността за изваждане на работното колело и челното уплътнение и откъм смукателната страна на помпата, като спиралното тяло пак остава присъединено към смукателния и нагнетателен тръбопроводи. Други характеристики на помпите KWPK са извънредно устойчивото и масивно лагерно тяло, високият коефициент на полезно действие, както и използването на различни като вид и материали челни уплътнения", допълва г-н Коев.
Top