ПроСтрийм Груп организира семинар за Фортекс

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2010

Представени бяха съвременни технологии за пречистване на битови отпадни води


  началото на т.г. ПроСтрийм Груп бе домакин на презентация на тема "Технологии и типови станции за пречистване на битови отпадни води", разработка на чешката фирма Фортекс. Събитието се проведе в присъствието на проектантски и строителни фирми от София и региона. Представени бяха ПСОВ за 5 – 180 ек. ж. (еквивалент жители) за пречистване на отпадни води от малки населени места, хотели, отделни домакинства, битово-санитарни помещения на малки предприятия и др.
“Основната тема на презентацията бе насочена към предлаганите от Фортекс пречиствателни станции за отпадни води за 1.000 – 5.000 ек.ж. В компановката на станциите са включени помпена шахта и механично пречистване; зона за денитрификация; зона за нитрификация; утаяване; третично пречистване и допълнителни съоръжения”, поясниха от ПроСтрийм Груп.
“Проведените тестове показват, че типовите ПСОВ за 1.000 – 5.000 ек.ж. на Фортекс могат да работят при натоварване от 50% до 120% спрямо проектната стойност. Станцията функционира нормално и при 25% от първоначалното натоварване, ако във времето се наложи изключване на една от двете водни линии. Независимо от това, фиксираните показатели на пречистената вода се гарантират във всички случаи”, категорични са организаторите на събитието. “Опитно установеният среден разход на ел. енергия - от 1,02 kWh/m3 за 1000 ек.ж. до 0,58 kWh/m3 за 5000 ек.ж., позволява на инвеститора предварително да оцени традиционно най-голямото перо от експлоатационните разходи, а именно разходите за електроенергия”, допълниха от ПроСтрийм Груп.
Top