Проточната разделителна мембрана WIKA елиминира попадането на чужди тела

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

В повечето случаи разделителните мембрани се асемблират с измерващия налягането уред, като вътрешното пространство между тях се запълва с предавателна течност. Това носи известен риск – при скъсване на мембраната тази течност (тя трябва задължително да е упомената и да е сертифицирана за хигиенни приложения) може да попадне в процеса.

Алтернатива без този риск предлага WIKA с модела PG43SA - тук се използва "сух" измервателен елемент. Деформацията на мембраната се предава директно към предавателния механизъм посредством механично съединение. Така попадането на чужди тела в хигиенния процес е напълно елиминирано.

Патентованата проточна разделителна мембрана WIKA981.ХХ предлага изключителни предимства за избягване на мъртвите зони и осигурява перфектно почистване. Тя работи на същия принцип като стандартните мембрани, но не е плоска, а цилиндрична. Тя се монтира като част от тръбопровода и стерилизацията (CIP и SIP) се постига много лесно. Освен трансмитер на налягане или манометър към нея допълнително може да се монтира и съпротивителен термометър (директно към вътрешната страна на мембраната).

Водеща тенденция на пазара са хигиенните решения без използване уплътнители. Присъединяването NEUMO BioControl позволява уплътняване метал в метал. Основно намира приложение във фармацията. Системата от хигиенни присъединителни адаптери на WIKA позволява на потребителя бързо да адаптира наличния трансмитер към процеса.

Предлага се широк спектър от асептични процесни връзки: клампа, резба, VARIVENT или NEUMO. Това позволява редуциране на резервните части – може да са достатъчни един или два интелигентни трансмитера UPT-21 по EHEDG и няколко процесни адаптера.

Съпротивителните термометри TR21 и TR22, директно монтирани или с гилза, могат да бъдат интегрирани във всички стандартни процеси. Качеството на техния хигиеничен дизайн се удостоверява от 3-A одитиране и сертифициране по EHEDG.

Компактният TR21 се характеризира със своя пестящ място дизайн и бърза електрическа връзка. С TR22 потребителят може да избира между всички общи стандартни сигнали като Pt100, 4... 20 mA, HART протокол, Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA.

Цветан Антонов,
прокурист на ВИКА България ЕООД

ЕКСКЛУЗИВНО
Top