Проведе се четвъртото издание на Интермин Експо

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2013

Oт 30 септември до 5 октомври т. г. в рамките на Международния технически панаир в Пловдив се проведе четвъртото издание на международната изложба за минната индустрия Интермин Експо. Нейни организатори по традиция са Българската минно-геоложка камара (БМГК) и Международния технически панаир. "Устойчивото развитие на минно-добивната индустрия като основополагащ отрасъл на икономиката е немислимо без прилагането на зелените стандарти. На нас тежи отговорността пред бъдещите поколения да осигурим достатъчно ресурси днес без това да вреди на природата и качеството на живот утре. Тази изложба показва, че ние сме осъзнали това и работим усилено в тази посока", сподели д-р инж. Лъчезар Цоцорков, председател на УС на БМГК.

Тази година сред участниците бяха фирми като Асарел Ремонт, Геотрейдинг, Ел Стомана, IFE Aufbereitungstechnik, Колев и Ко, Neron Pumps Srl, Скай Монт, Somex, Фарер, Флуидекс, Елтрак и др. В рамките на изложбата посетителите имаха възможността да открият нови продукти и решения в областите: оборудване, резервни части и сервиз за добивната индустрия; търговия с минерални суровини; минен инженеринг, минно строителство; проучване и добив на подземни богатства; материали, химикали и лични предпазни средства; софтуер, системи за управление и консултиране в бранша.

"Целта на изложението бе да се предостави възможност на експертите от индустрията да обменят информация, да създадат нови професионални контакти или да се подновят стари такива", споделиха организаторите от БМГК.
"Гостите на Интермин Експо се запознаха с дейността на добивния сектор на специалния ни щанд. Основният фокус на БМГК бе съсредоточен върху представянето на бранша и членовете на организацията. Друг акцент в представянето и в стратегията на Камарата са опазването на околната среда и грижата за здравето на човека", подчертаха те.
Българската минно-геоложка камара, учредена през 1991 г., е национално представителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България.Ключови думи: Интермин, минна промишленост, добивна промишленостTop