Проведе се годишната работна среща на НИС

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

За седма поредна година Националният инсталационен съюз събра многобройни представители на ОВК бранша, специалисти по хладилна техника и електроапаратура, газо- и водоснабдяване на традиционната си среща в Пампорово. В рамките на събитието се проведе семинар на тема „Енергийната политика на България в условията на световна финансова криза". В семинарната програма бяха засегнати и основни проблеми, отнасящи се до нормативната база и взаимоотношенията на НИС с други браншови организации и институции. Семинарът бе на тема: "Взаимодействие между браншовите организации за промени в нормативната база, целящи ускоряване на процеса за усвояване на средства за саниране на сградния фонд в страната". Официален гост на събитието бе генералният секретар на GCI-UICP - Международна организация на браншовите организации в областта на инсталационната техника. Срещата уважиха и различни представители на Българска строителна камара, Национално сдружение на общините в България, Българска асоциация за изолации в строителството, Асоциация "Български врати и прозорци" и др.Top