Проведе се конференцията АКУСТИКА 2008

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2008

На 5 и 6 декември т.г. в Института по механика към Българска академия на науките в столицата се проведе конференцията АКУСТИКА 2008. Първият етап на форума премина в ТУ - Варна на 24 и 25 октомври. Конференцията бе организирана от Националната секция по акустика, Българската асоциация за обществен контрол и управление на шума, Съюзът по електротехника, електроника и съобщения, Институтът по механика - БАН, ТУ - Варна, катедра "Радиотехника". Събитието се проведе със съдействието на фирма Спектри. "Тематиката на конференцията обхвана фундаментални и научно-приложни проблеми на акустиката: електроакустика; строителна акустика; акустика на зали; обработка на звукови сигнали; хидроакустика и физическа акустика. Сред застъпените в докладите теми бяха и вибрации на машини; въздействие на шума и вибрациите върху човека; акустичен и безразрушителен контрол и съвременна нормативна база, действаща у нас", съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Борис Михайлов, управител на фирма Спектри.Top