Проведе се първото издание на ИНТЕРМИН ЕКСПО

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2010

Паралелно с изложението се състоя конференция за развитието
на минната индустрия


  Международен панаир Пловдив, съвместно с Българската минно-геоложка камара, организира първото специализирано минно изложение
“ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010 – Всичко за добивната индустрия”. В рамките ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010, проведено като част от Международен технически панаир между 27 септември до 02 октомври т. г., взеха участие компании, предлагащи машини и оборудване за добив на полезни изкопаеми, такива, които се занимават с геологопроучвателна дейност, проектиране и минно строителство, както и доставчици за минната индустрия и търговия с минерални суровини. През първите два дни на изложението се проведе и международна конференция на тема „Устойчиво развитие на минната индустрия в Централна и Източна Европа”, организирана от ЕВРОМИН, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Българската минно-геоложка камара.
В първото издание на ИНТЕРМИН ЕКСПО участваха общо 9 фирми, производители и търговци. Фирма ССАБ България, представител на SSAB, предлагаща високоякостни, ударо- и износоустойчиви стомани, бе сред изложителите. “Оценяваме позитивно участието си на изложението. То дава  възможност минната индустрия да бъде показана в добра светлина”, споделя г-н Димитър Делчев, регионален управител България, SSAB. “Форумът е полезен както за развиване на текущи контакти, така и за създаването на нови партньорства с български и чужди компании”, добавя той.
“Положителната оценка за успеха на участието ни се измерва с реалните контакти”, разказва г-н Диан Стефов, търговски мениджър на друга фирма-изложител - Калцит. “В рамките на ИНТЕРМИН 2010 успяхме да осъществим контакт с над 30 фирми, като с 5 от тях вече водим конкретни разговори за съвместна работа. Затова и съм убеден, че при следващо издание на изложението бихме участвали със сигурност”, допълва г-н Стефов. Компанията е специализирана в производството на негасена вар, хидратна вар, калциев карбид, калциев карбонат, гасена вар, хоросани, ацетилен.
Дейността си в областта на лабораторната техника за изследвания и качествения контрол представи фирма Медицинска техника инженеринг. “Определяме участието си като ползотворно”, разказва г-жа Боряна Тонова-Люцканова, търговски директор на компанията. “В рамките на изложението успяхме да осъществим контакти, които доведоха до реални партньорства”, коментира тя.
“Минната индустрия отдавна се нуждаеше от подобен форум, фокусиран върху проблемите на отрасъла и с международно представителство”, споделя пред сп. Инженеринг ревю г-жа Ирина Георгиева, мениджър външна търговия във фирма Марин Батуров. “Оценяваме изключително високо усилията на Българската минно-геоложка камара в популяризирането на нашия сектор и поставянето на трудностите, с които ежедневно се сблъскваме, на дневен ред. Радваме се, че в ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010 участваха както представители на бизнеса, така и експерти от министерства и комисии. По време на форума успяхме да обменим опит с международните участници и да научим повече за добрите практики в чужди предприятия. Надяваме се ИНТЕРМИН ЕКСПО да се превърне в ежегоден международен форум за минната индустрия”, допълва г-жа Георгиева. Компанията е производител на различни естествени камъни от България, както и полигонални и рязани плочи за настилки и облицовки, павета, стъпала и чела за стъпала, зидария, глиц зидария и други.
Сред изложителите бяха и компаниите: Flowserve, производител на центробежни помпи и механични уплътнения; Геотрейдинг, които предлагат гуми с широк спектър на приложение; БелАЗ София - дилър на белоруския автомобилен завод БелАЗ за България, Гърция и Македония. Заводът е един от най-големите производители на механизация за открит добив и едромащабни строителни работи. “ЗАО Солигорский институт проблем ресурсобережения с опътным производством” са специализирани в областта на проектирането и производството на подемно-транспортно оборудване, изкопна и пробивна техника, технологично-обогатително оборудване, научно-изследователска дейност. Асарел-ремонт предлагат ремонт и реконструкция на фабрично и руднично оборудване за рудодобивната промишленост, ремонт на пътностроителна техника, изработване на резервни части и метални конструкции.
“ИНТЕРМИН ЕКСПО влезе в календара на Международен панаир Пловдив заради огромното значение, което имат суровините в икономиката на Европейския съюз. Сектори като строителството, химическата, автомобилната, космическата индустрия и машиностроенето, които формират около 1 324 милиарда евро добавена стойност и осигуряват заетост на приблизително 30 милиона души в Европа, са зависими от достъпа до суровини”, посочват за сп. Инженеринг ревю от Българската минно-геоложка камара. “У нас тази индустрия формира 5% от БВП, осигурява директна заетост на 30 000 души, а чрез свързани отрасли - на 120 хил. души”, заявяват те.
Top