Проведе се семинар за машинно проектиране с Autodesk 2014

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

На 25 юни т. г. в Кемпински Хотел Зографски, София, американската фирма Autodesk, разработваща софтуерни решения за 2D/3D машинно проектиране и конструиране, симулация и анализи, заедно с дистрибутора си БиЕмДжи и своите партньори от КАД Пойнт, организира работна среща на тема "Машинно проектиране с Autodesk версия 2014". Събитието бе посетено от над 50 инженери и конструктори от български и международни фирми.

На срещата бяха представени стратегията на Autodesk и произтичащите възможности пред българските специалисти и фирми за подобряване на машинното конструиране. Бяха засегнати редица важни теми от ежедневието и реалността на проектантите и конструкторите в машиностроителните фирми, както и такива, отнасящи се към бизнес възможностите и предизвикателствата пред сектора в България.

Бе представен комплексният процес на Autodesk - дигитално прототипиране. На посетителите бяха показани новостите в тазгодишните пакети Autodesk Product Design Suite 2014. Особено внимание бе обърнато на тримерното конструиране на големи сглобки, по-бързо и директно съставяне на техническа документация, работа с множество 2D чертежи, създаване на многовариантност на модела и бързо създаване на портфолио от модели, тестване, натоварвания и симулиране на моделите.

Присъстващите се запознаха с решението на Autodesk - Vault 2014, за конструкторска работа в екип и управление на проектните данни. Голям интерес предизвика демонстрацията на специализирания софтуер за симулация на Autodesk – CFD (Computational Fluid Dynamics), направена от инж. Питър Приесол, специалист от Autodesk. Симулацията показа как тримерен модел на клапан се пренася в софтуера за симулация и колко лесно могат да бъдат проверени флуидните потоци в него, и как те биха се повлияли от промени в геометрията на модела.

От фирма КАД Пойнт показаха новостите в Product Design Suite версия 2014, както и различни работни процеси и добри практики, които улесняват и подобряват работата на проектантите. Бяха показани цялостни решения за проектиране, както и такива за работа в екип и управление на данни.Ключови думи: машинно проектиране, Autodesk 2014Top