Проведе се среща по водомерно стопанство

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2006

На 17 ноември т.г. в столичния хотел Родина се проведе втора работна среда под мотото "Вода за населението - водомерно стопанство". Организатор на форума бе Българска асоциация по водите. Съорганизатори на събитието бяха Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Българския институт по метрология. "Измерването на водните количество във водно стопанските системи за целите на управлението, водностопанския контрол и във връзка с разплащането на водата, не съответстват на новите нормативни изисквания. С въвеждането на Директива 2004/22/ЕС, отнасяща се за средствата за измерването, в българското законодателство е необходимо да се обръща необходимото внимание на прецизността в измерването на водопотреблението и да се намалят загубите на вода", обосновават необходимостта от провеждането на подобна среща организаторите. Сред разгледаните на срещата теми бяха развитие на техническите средства за измерване разхода на вода, икономическа ефективност на точното определяне разхода на вода, метрологичен контрол на средствата за измерване, калибриране на съоръженията за измерване разхода на вода и налягането, както и нормативната уредба.
Top