Проведе се традиционният семинар на ЮМО България

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2011

Организаторите отчитат повишен интерес към събитието


  От 26 до 28 май т. г. в хотел Романс на к. к. Св. св. Константин и Елена се проведе годишният семинар на ЮМО България, дъщерна фирма на австрийската компания JUMO Mess – und Regelgeraete. „С всяка поредна година интересът към събитието расте и обединява многобройни гости от инженерингови фирми, фармацевтичната, хранително-вкусовата, химическата, металургичната индустрия, представители на топлофикационни и енергийни дружества”, отчитат оранизаторите на мероприятието.
По традиция семинарът бе открит от Болеслав Балев, управител на ЮМО България, който представи гост-лекторите инж. Ханс-Петер Хантих от JUMO Австрия и дипл. инж. Манфред Шлайхер, JUMO Германия.
В първата част инж. Хантих представи фирма JUMO, разказвайки последователно за нейното създаване и развитие през годините, а в края очерта и приоритетите на компанията към момента.
Мероприятието продължи с направения обзор от управителя на фирмата за България - г-н Балев, който акцентира на новите продукти на JUMO. От неговата презентация стана ясно, че в аналитичната техника това са четириелектродните кондуктометрични клетки за проводимост серия tec line-4P и регулаторите за pH, редокс-потенциал, проводимост от серия dTRANS хх02. При датчиците за измерване на налягане и диференциално налягане Болеслав Балев представи новите dTRANS p20 и dTRANS p20 DELTA. По думи на организаторите, новата серия тиристори за аналогово управление на мощност серия TYA 200 е предизвикала подчертан интерес сред участниците в семинара. „Вниманието на аудиторията беше привлечено от безжичното измерване на температура (wireless) серия WtransB и термостата с аналогов изход и индикация DELOS T. Участниците имаха възможност да се запознаят „на живо” с част от новостите на фирмата на малко изложение, организирано в залата”, споделиха от ЮМО.
Основна тема на тазгодишния семинар бе „Съвременни микропроцесорни регулатори - възможности и приложения”, презентирана от дипл. инж. М. Шлайхер. Бяха разгледани въпросите за параметрите на регулиране и начините за оптимизиране на работата на съвременните микропроцесорни регулатори. „Участниците в семинара бяха особено доволни да наблюдават практическа реализация на “теоретичните” постановки в тематиката, демонстрирана с нагледна работа с регулатори на фирма JUMO”, разкриват организаторите на събитието и допълват: „Бе направен и сравнителен преглед на отделните серии микропроцесорни регулатори на компанията (iTRON, cTRON, dTRON 300, DICON, IMAGO 500) с акцент върху многобройните им функционални възможности и гъвкавост на приложение като: програмируеми входове за всички стандартни сигнали (термоелементи, термосъпротивления, ток и напрежение) и опция за въвеждане на собствена линеаризация; модулна конструкция от серия dTRON 300 нагоре с възможност за последващо добавяне на входове и различни видове изходи (релейни, аналогови, полупроводникови и др.); свободно програмиране на типа регулатор (дву-, трипозиционен, трипозиционен стъпков и непрекъснат регулатор) и на неговата структура (Р, РI, PD, PID); наличие на функции ”Самооптимизиране” и „Рампа”; настройка на лимиткомпаратори, математически и логически функции за реализиране на по-сложни задачи на регулиране и др.”
“Официалната част на семинара завърши по традиция с дискусия и викторина с награди, след което гостите се веселиха в ресторант „Копитото”, недалеч от брега на морето. В по-късните часове на вечерта настроението ескалира със станалия вече традиционен турнир по боулинг”, разказаха от фирма ЮМО България.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top