Проведе се традиционният годишен семинар на Ханиуел България

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2012

На 26 и 27 април т. г. международният семинар на Ханиуел България събра водещи КИПиА специалисти от българската индустрия, за да представи най-новите достижения в продуктите и технологиите с марка Honeywell. Събитието се проведе в луксозния хотел Фламинго Гранд в курортния комплекс Албена.

Традиционното ежегодно събитие бе открито от инж. Владимир Ангелов, управител на Ханиуел България. Той представи и заключителната за деня лекция от програмата - "APC - какво представлява това на практика?". Господин Ангелов сравни функционирането на системата на Honeywell за оптимално управление – АРС, с това на автопилотите на самолетите. Описа начина й на внедряване, както и принципите на работа и причините за ефективността, която носи. "АРС поддържа процеса на границата на променливите, а това е съществено, защото не може да бъде постигнато от никой оператор", заяви той.

Инж. Ангелов представи пред аудиторията практическата реализация на АРС система у нас - в производство Каталитичен крекинг в Лукойл Бургас, където от 12 август 2011 г. функционира система, базирана на четири АРС контролера и един анализатор, който координира работата им. Представена бе софтуерната платформа APC ProfitSuite, включваща десетки уникални софтуерни продукти, обезпечаващи цялостно внедряването и използването на АРС технологията.

Системата за управление Experion PKS
Гостите на семинара бяха запознати с бъдещото развитие на продуктите на Honeywell от гост лектора Жан-Мари Алие. Сред представените новости бяха модули, позволяващи ретрофит на системи за автоматизация на Honeywell, което спомага за удължаване на живота им и защитава инвестициите на клиентите. Друг акцент бе презентацията на тема “Развитие на системата за управление на технологични процеси Experion PKS”. Присъстващите специалисти проявиха интерес към новите функции на бъдещата версия на Experion PKS R410, чрез които се увеличава наборът задачи и се допълва портфолиото от продукти, свързани с управлението на непрекъснати и дискретни производства.

Решения за турбо машини
Инж. Тодор Костов, представител за България на Statistics & Control, партньор на Honeywell в разработката на решения за повишение на ефективността при експлоатация и управление на компресори и турбо машини, запозна представителите на българската автоматизация с решенията на американската компания при управлението на турбо машини, като постави специален акцент на OptiRamp. „Statistics & Control, съвместно с Honeywell, участва в изграждането, усъвършенстването и подмяната на съществуващи системи за управление на компресори и турбо машини, използвайки решения и на двете фирми. В тази сфера Honeywell предлага нов контролер C300T със съответната периферия, както и система за управление Experion PKS, позволяващи бърз контрол (20 ms) и лесно свързване към съществуваща система за управление. От своя страна, фирмата Statistics & Control предлага своите познания в управлението на подобно оборудване, софтуер и уравнения за управление”, поясни инж. Костов.

Новости в полевото оборудване
Освен системите за управление, Honeywell представи и богатата си гама от полево оборудване, която включва трансмитери за налягане, разходомери, нивомери, температурни трансмитери, анализатори, безжични трансмитери, газ детектори и др. Лектор на презентацията бе инж. Ивайло Иванов. Интерес предизвикаха системите за автоматизация на база на контролер на Honeywell Master Logic, HC900 и SCADA системи Experion HS. Инж. Иванов презентира и решенията на присъединилата се наскоро към Honeywell компания Matrikon. Нейното портфолио се състои от над 100 вида OPC сървъри, осигуряващи свързаност към PLC, DCS, Historians, HMI и други елементи от автоматизацията на почти всички производители.

Поддръжка на системите в жизнения им цикъл
Инж. Емил Тъмнишки, мениджър Lifecycle Solutions за Сърбия, Украйна и България в Honeywell, представи многообразието от възможности, които Honeywell предлага на своите клиенти по отношение на поддръжката, наличността и достъпността на резервни части за инсталираните системи и оборудване, както и технически мероприятия за удължаване на жизнения цикъл на съществуващи системи.

През втория семинарен ден се проведе демонстрация на последно поколение безжични системи One Wireless, представени от г-н Росен Кръстев, специалист в сферата на безжичните решения. Беше представен и симулационният пакет на Honeywell UNISIM DESIGN SUITE от инж. Иван Илиев. UniSim подобрява работата на производството и крайните финансови резултати чрез по-добро проектиране, по-добро опериране и чрез по-добра оптимизация. UniSim предлага решения за целия жизнен цикъл на заводите.
В рамките на традиционния за семинара на Ханиуел коктейл в Казино Албена, домакините наградиха присъстващите на семинара, дали най-много верни отговори във викторината „Познавате ли системите на Honeywell?”. Наградите бяха връчени от търговския директор на Ханиуел – Красимир Станчев.


Вижте още от Проведе се традиционният годишен семинар на Ханиуел България


Ключови думи: годишен семинар, Ханиуел БългарияTop