PRQA разработи нова платформа за безопасно кодиране на софтуер

ЕлектроникаТехнологични новости

PRQA обяви нова сертифицирана платформа за среда, която позволява въвеждането на стандарти за защитен код още в началния стадий на кодиране, в допълнение към добре установени проверки за функционалност и съответствие.

Новата версия позволява анализ на потоците както на вече съществуващ код, така и на нови разработки, и осигурява поддръжка на много езици като C, C++, C# и Java. Потребителите ще могат и да прилагат вътрешни правила за защита, както и външни стандарти за кодиране и набори от общи слаби точки като CERT и CWE, което ще гарантира, че потенциалните и съществуващи слабости в кодовете са отбелязани и е намерено решение за тяхното отстраняване преди пускането им на пазара.

 

"Анализаторът QA C на PRQA е ефективен при откриване на нарушения в Стандарта за кодиране CERT C, които не са били открити през 20-те години на тестване или чрез други статични инструменти за анализ. Като цяло анализаторът QA C е ефективен инструмент за отстраняване на недостатъците на защитен код, които лесно могат да доведат до слаби места в софтуера", коментира Роберт Сийкорд, основател на Института за защитено кодиране.


Според водещата компания за проучвания и анализи Gartner, броят на устройствата в бързо развиващия се феномен Internet of Things (IoT) има вероятност да достигне 6,4 милиарда през следващите 12 месеца, което е ръст от 30%, а с развитието на IoT осигуряването на защита за софтуер е съществено значение. Тази статистика оказва натиск върху създателите на софтуерни приложения да разработват защитени, надеждни и качествени продукти на клиентите.

"Повече от 30 години ние подпомагаме създателите на софтуер да разработват функционален и съответстващ на стандартите софтуер, осъзнавайки променящите се изисквания на нашите клиенти. Вече не е достатъчно да се разполага със съответстващ на стандартите и функционален софтуер - той също така трябва да бъде защитен в една увеличаваща сложността си и бързо развиваща се екосистема. Нашият най-нов набор от решения гарантира, че както малки, така и големи организации са в състояние не само да оценят съществуващите слабости и пропуски в наличния код, но също така и да приложат най-добрите практики за нови разработки посредством множеството езици за програмиране“, допълни Пол Блъндел, главен изпълнителен директор и основател на PRQA.Източник: PRQAЕКСКЛУЗИВНО

Top