Р и М България обнови лаборатория в ТУ-София

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Р и М България обнови лаборатория в ТУ-София

На 22 май т.г. официално бе открита напълно обновената учебна лаборатория по кабелни системи в катедра Комуникационни мрежи на факултета по Телекомуникации към ТУ-София. Лабораторията е модернизирана с подкрепата на Р и М България. Сред гостите на откриването бяха Александър Петров, управляващ директор на Р и М България, Валентин Димитров, главен секретар на Техническия университет, Феличе Гуарна, главен инструктор в R&M, доц.д-р инж. Владимир Пулков, декан на Факултета по телекомуникации, и доц. д-р инж. Мирчев, ръководител на катедра Комуникационни мрежи.
Модернизирането на учебната лаборатория по структурно окабеляване е първата стъпка от обявените от ръководството на R&M мащабни инвестиционни планове в България и региона. Плановете на компанията включват инвестициите да достигнат 3.5 млн. евро през следващите няколко години.
Обновяването на новата лаборатория включва цялостно ремонтиране и обзавеждане на старата зала, както и замяна на оборудването с ново окабеляване, комуникационна техника, рак и мултимедия. Освен това, като част от партньорството, двама преподаватели от ТУ-София са преминали безплатно обучение в R&M.




Top