РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Р-Телеком, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Р-ТелекомR Telecom®

РЕШЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ЗА РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗМЕРВАНИЯ,
АНАЛИЗ, МОНИТОРИНГ И КОДИФИКАЦИЯ


• Векторни мрежови анализатори
• Спектроанализатори
• ТВ и Радио анализатори
• РЧ и Арбитражни генератори
• Осцилоскопи
• Цифрови мултиметри
• Програмируеми захранващи блокове
• Измервателни антени
• Епсилометри
• Рефлектометри
• Аксесоари и др.

Векторни анализатори
Цифрови осцилоскопи
Спектроанализатори
Захранващи блокове

ГАРАНТИРАНО НАЙ-ДОБРА ЦЕНА

България, 8800 Сливен
ул. Георги Гюлмезов 2
+ 359 898 240 865
info@rtelecom.net
www.rtelecom.netTop