Работата с фичъри - пример за софтуерна автоматизация на пробивно-резбовите операции

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2018 • 19.09.2018

Работата с фичъри - пример за софтуерна автоматизация на пробивно-резбовите операции
Работата с фичъри - пример за софтуерна автоматизация на пробивно-резбовите операции

Когато говорим за ползата от интегрираните CAD/CAM системи, работата с фичъри е сред най-убедителните и лесно измерими примери за техническите и икономическите предимства, които носят на своите ползватели. Както е известно на повечето CAM-конструктори, фичър (от англ. feature: атрибут) е обобщителен термин за елементи със специфична геометрия (отвор, резба, канал, фаска, закръгление и др.), както и за повърхности с еднаква грапавост.

 

Съответно FBM (Feature Based Machining) представлява софтуерен алгоритъм за разпознаване на сходни по геометрия и изисквания за точност елементи от обработвания детайл и групирането им в "семейства". Това позволява едновременна последваща обработка с минимизиране на смените на инструмента и излишните движения. Как изглежда това на практика?

 

Да си представим как изглежда направата на един сложен формообразуващ инструмент, например шприц-форма. Повърхностите на горната и долната плоча са наситени с глухи и проходни отвори, резбов и отвори, фаски, закръгляния, разрези и прорези. Ако говорим с числа, броят им може да надвиши 1000 на 1 м2. Според функцията им, тези конструктивни елементи изискват различна точност на изпълнение. Да не забравяме, че работата с излишно висока прецизност там, където такава не е заложена по проект, води единствено до забавяне и оскъпяване на обработката. Това води до икономически недостатъци откъм страна на унифицирания подход.

 

В допълнение, машинният парк на всеки производител се състои от ограничен брой и вид металорежещи машини, приспособления и металорежещи инструменти. Това са рамкови условия, които взети заедно представляват едно уравнение с много неизвестни, но оптималното решение може да бъде само едно - колкото по-близко до него е CAM-програмата, толкова по-конкурентно е производството на изделието. Както се досещаме, трудоемко и почти невъзможно е един CAM-програмист да селектира и разпредели оптимално по видове операции 1000 произволно разположени елемента, разчитайки само на своя опит и съобразителност.

 

Обратното, FBM- алгоритъмът не само прави това за минути, но и черпи предимства от други достижения на 3D моделирането. Така например, в САD-дизайна отдавна е налична опцията за PMI (Product Manufacturing Information), с помощта на която на геометрични елементи от модела може да бъде приписана негеометрична информация, като вид на материала и споменатите вече изисквания за точност на обработката, които САМ-модулът ще прочете и вземе наготово.

 

Друга опция за автоматизация е дефинирането на собствени фичъри, например специфични по форма прорези, които се повтарят многократно. Допълнително предимство е обвързването на фичърите с библиотеки инструменти и режими, които се актуализират постоянно с трупането на нов производствен опит и появата на нови режещи инструменти на пазара.

 

Съвкупността от изброените по-горе предимства означава, че в една интегрирана CAD/CAM система модулът за FBM синтезира нужната му информация както от CAD-модела, така и от наличните САМ-алгоритми и библиотеки, с максимално ползотворен ефект върху времето за изработка на един детайл и оттам общата производителност на машината.

 

Солтех, в качеството си на официален представител на Siemens PLM Software, внедрява завършени CAD/CAM решения и съпътства своите клиенти в процеса на дигитализация на индустрията. Фабрика 4.0 е запазена марка на Солтех, която обединява услугите на фирмата по дигитализация, роботизация и осъвременяване на индустриалното оборудване в българските предприятия.

 

Препоръчваме Ви да посетете новата страница www.digitalizationindustry.bg и да се запишете за нашите безплатни уебинари, за да научите как да поставите Вашата компания по пътя на възхода!

 


 

 

 

 

 

www.soltec.bg

 


Вижте още от Автоматизация


Top