РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Райкос Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Райкос ТехКапацитивни сензори серия KXS/KXA на RECHNER за индустриална автоматизация

Широка гама надеждни и качествени модели с отделен оценъчен електронен блок и увеличено разстояние на задействане. Работят на триелектроден принцип, който позволява различни начини на монтаж. Използват се за разпознаване и броене на обекти, за нивоизмерване на твърди (прах, гранулат) и течни (вода, масла, горещи лепила, пасти, киселини и др.) материали.


Предимства:
• Номинално разстояние на включване, надвиша-
ващо 10 пъти индустриалните стандарти – 100 мм
• Малки габарити, започващи от 5 мм в диаметър
• Висока чувствителност – ±0,1pF
• Висока експлоатационна температура –
до 250°C (800° C за керамичните модели)
• Duplex и Triplex режими на работа – задаване
до 3 прага на включване с един сензор
• Защитен клас IP 67
• Сертификати: EN 60947-5-2; ISO 9001:2000


За контакти:
Райкос Тех EООД
Т: 032 596 972
М: 0896 796 340
info@raikostech.com

www.rechner-sensors.com


Top