РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Райкос Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Райкос ТехКОМПОНЕНТИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОЦЕСНА АВТОМАТИЗАЦИЯ • Индустриални стабилизатори на напрежение – от 0,2 кVА до 6000 kVА • Промишлени UPS, статични инвертори и зарядни устройства за акумулаторни батерии • Текстови, графични и сензорни дисплеи • Програмируеми логически модули и контролери • Сензорни конектори и кaбелни системи за индустриално приложение -М5, М8, М12 и други • Конекторни системи за AS – интерфейс • Вентили от неръждаема стомана за взимане на стерилни проби • Еднокамерни ON/OFF вентили в хигиенно и асептично изпълнение от неръждаема стомана • Двойнокамерни ON/OFF вентили в хигиенно или асептично изпълнение от неръждаема стомана • Капацитивни и индуктивни сензори • Комплексни нивоизмервателни системи за течности, гранулати и пастообразни продукти • Измервателни и регулиращи прибори за температура • Измервателни и регулиращи прибори за налягане • Измервателни и регулиращи прибори за поток и дебит на флуиди • Магниторезистивни сензори за посока и обороти За контакти: Райкос Тех ЕООД тел: 032/596972, GSM: 0896 796 340, e-mail: info@raikostech.com

Top