RAIS: Дигитализацията и роботизирането промениха машиностроенето

МашиниФирмени публикацииВисокотехнологично машиностроене - специално издание на сп. Инженеринг ревю • 11.07.2017

RAIS: Дигитализацията и роботизирането промениха машиностроенето | Инженеринг ревю, снимка 1

Интервю с инж. Нишан Бъздигян, управител на българското предприятие за производство на металорежещи машини "РАИС"

Г-н Бъздигян, как процесът на дигитализация, обхванал цялата индустрия, се отразява в машиностроенето?
Машиностроенето е друго след дигитализацията. Цифровизацията, цифровите модели промениха всичко. По същество за дигитализацията или индустрия 4.0 се говори много в последно време като нова тенденция за управление във всички области на съвременния ни живот, в това число и в машиностроенето.

След индустрия 3.0, която беше автоматизация на производството и обхващаше автоматизация на различни производствени процеси с цел намаляване на субективния фактор и увеличаване ефективността на производство, се наложи търсене на нова форма, адаптивна форма на управление на производствените процеси в машиностроенето, а именно дигитализация.

Създаването на цифрово копие, на цифров проект, било то на детайл или на цяла машина, а дори и на цяла поточна линия, дава възможност да се възпроизведе целият производствен цикъл във виртуална среда, а това веднага води до редица предимства като възможности да се отстранят евентуални пропуски, да се оптимизира производственият цикъл.

Именно точното планиране на производствения цикъл е един от ценните резултати от дигитализацията, а това води до минимизиране на производствени разходи, до повишаване на ефективността, до гъвкавост при въвеждане на нови изделия без да се нарушава производственият цикъл.

За по-точното планиране на производството спомага и управлението на производствения цикъл по хоризонтали и вертикали с помощта на управляващи програми, които имат възможност да наблюдават, анализират, планират и коригират работата на отделните производствени единици, така че необходимото изделие да е на точното място в определеното време. И в процеса на дигитализация всичко това става онлайн. Светът се промени изключително много.

Освен процеса на дигитализация в машиностроенето с бързи темпове навлиза и роботизирането. Какви новости в този аспект предлагате на своите клиенти?
РАИС вече има няколко реализации на роботизирани комплекси, които разработваме за наши клиенти - това са комплекси от по няколко металорежещи машини, обслужвани от един или няколко роботи.

Нашето предимство е, че ние предлагаме решения за цялостно производство на изделия и натрупвайки известен опит във въвеждането на роботизирани комплекси, вече предлагаме и система за управление на производството, която е свързана онлайн с машини и роботи в производството, както и със съответните автоматизирани складове и отделите по планиране и управление и сервиз.

Всичко това допринася за надеждност на производството, по-висока производителност, дава възможност за прогнозиране на аварии и като краен резултат клиентът получава производствен модул, а понякога и цяло предприятие, което никога не спира производствения си цикъл, а това е мечта за всеки инвеститор.

Роботизираните комплекси са решение, което позволява освен това и автоматично диспечиране и дистрибутиране, а това намалява значително разходите за комуникации, предотвратява се и инцидентно изтичане на данни и информация, което се случва при наличие на субективен фактор.

Каква по същество е работата на роботите, с които оборудвате вашите машини?
Всеки процес от работата на една машина може да бъде роботизиран - било това подаване на материал, зареждане на детайл в машината, изваждане на готов детайл, подреждане на изработената продукция, придвижването є до складов участък - всичко зависи от заданието на клиента. Роботизирането на производствения процес съвсем не е единственото направление, по което работим интензивно.

Конкуренцията налага постоянно да работим в посока увеличаване скоростите на обработка, подобряване на комуникацията с машината, наблюдаване на производствения процес от произволна точка в света чрез интернет, различни автоматизации при обслужване. Все повече производители се опитват да адаптират оперирането с машината така, че то да е по-достъпно чрез даване на възможност на крайния клиент сам да изгражда собствени менюта и функции.

Машините на РАИС са с последно поколение системи за ЦПУ - те позволяват чрез интернет връзка специалистът да може да види дисплея на машината. Този бърз достъп до данните осигурява бързо идентифициране на възникнал проблем, съкращава времето за реакция, а оттам - и разходите.

Всичко това го казвам, за да подчертая, че в дигиталния свят, в който живеем, в света на облачните технологии, на цифровите модели и интернет комуникациите машиностроенето не е това, което беше - и заради възможността да видите цифров модел на вашата машина преди да е произведена, да тествате целия производствен процес онлайн, да осигурите робот до машината - всичко това е една нова реалност, в която успешно се развиваме.

www.rais-bg.com


Вижте още от Машини


Top