РАИС: Ролята на роботите в оптимизацията на производството става все по-важна

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

С роботизирани системи в РАИС се занимаваме от няколко години. Първоначално започнахме с дооборудване на наши машини с робот, но впоследствие достигнахме до изграждане на роботизиран комплекс от няколко машини, които се обслужват изцяло с роботи.
Разбира се, подобни комплекси, за съжаление, сме изграждали единствено при клиенти в чужбина, но не и в България.

Много от нас помнят времето, когато в България работеха няколко ГАПС (гъвкава автоматизирано производствена система), но след 1989 г. този тип производства не успяха да намерят на новите пазари реализация на продуктите, които те произвеждаха, и собствениците им бяха принудени да ги разкомплектоват. Такива системи имаше в заводите за производството на металорежещи машини и в каростроенето. Много от световните лидери тогава, работещи в същите сектори, не притежаваха подобни системи.

Сега, с намаляването на работната ръка в България, в хода на търсене на по-ефективно производство повечето производители на различни продукти се замислят и търсят решения за изграждане на роботизирани комплекси.

Ние във фирма РАИС сме изградили два роботизирани комплекса. Ползите за нас от внедряването им са неизмерими. Благодарение на тях, ние много точно планираме производствения процес, премахва се изцяло субективният фактор и така успяхме да постигнем ефективно производство в участъците, където ги използваме. Ние смятаме, че сме направили една разумна инвестиция с внедряването на роботите в производството ни.

Технологично развитие на индустриалната роботика
Подобни роботизирани комплекси могат да намерят приложение не само в производството на металорежещи машини и различните производства за обработката на метали, те могат да намерят и приложение в много други производства, например каучуковата и полимерна промишленост, пакетиращата индустрия, хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната и много др. Такива са и тенденциите в бъдеще. До скоро може би се смяташе, че роботите могат да се използват само за масово производство, но това не е така.

Днес, когато пазарът се променя толкова бързо, ролята на роботите да оптимизират индустриалното производство е все по-важна. Производителите са изправени пред нови предизвикателства - специализирани серии, по-високи изисквания към качеството и повторяемостта, потребност от цялостно намаляване на капиталовите разходи, недостиг на квалифицирани работници и нарастване на конкурентния натиск.

Доскоро индустрията правеше опити да преодолее тези предизвикателства без роботи, поддържайки стереотипа, че роботизираните системи са създадени само за големите компании с мащабни производства. Днес вече повечето разбират, че това не е така. Все повече стават запитванията за интегриране на роботи в различни производствени процеси.

Пазарът на индустриални роботи у нас
В машиностроенето използването на индустриални роботи вече е факт. Индустриалните роботи решават много от проблемите ни – на първо място – липсата на работна ръка. Пазарът, както е известно, не търпи празно, нито пък стари лаври, и съвсем не е благосклонен към стари продуктови решения. Не си ли иновативен, не усъвършенстваш ли постоянно своя продукт, той няма да издържи силната конкуренция.

Ако трябва да бъда категоричен, световното производство налага роботизацията и успехите на РАИС се дължат на това, че успяваме да сме в крак със световните тенденции в промишленото производство.

инж. Нишан Бъздигян,
управител, РАИС ООДКлючови думи: РАИС, индустриални роботи, Нишан БъздигянTop