РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

РАИС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РАИСRAIS

cnc machine tools

НОВО МАШИНОСТРОЕНЕ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

5-ОСЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР
VMC 620 RAIS

Максимален ход по оси Х /У/ Z 620 / 520 / 460 mm
Диаметър на работната маса Ø 620mm
Наклона по ос В -50° до + 110°
Въртене по ос С 360°
Максимални обороти 12 000 miп ⁻¹
Главен двигател 7,5/11 kW
Конус на вретеното ВТ40
Инструментален магазин 24 (40) инструмента
Бърз ход по Х / У / Z  36/36/36 m/miп 2-ШПИНДЕЛЕН ВЕРТИКАЛЕН ЦЕНТЪР M700 2S 2T RAIS
/ОБСЛУЖВАН ОТ РОБОТ FANUC С ДВУПАЛЕТНА СТАНЦИЯ/

ВЕРТИКАЛНИ ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ

5-ОСНИ ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ

СТРУГОВЕ С ЦПУ

ДВУШПИНДЕЛНИ СТРУГОВЕ С ЦПУ


РАИС ООД: Производство на металорежещи машини с ЦПУ
Пазарджик 4400
ул." Д. Дебелянов" 58
тел.: 034 444255, 034 445221
факс: 034 443738
e-mail: info@raisbg.com
www.raisbg.com


Top