РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

РАИС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РАИСCNC стругави машини RAIS

Хоризонтални стругавицентри
· едношпинделни · двушпинделни

Вертикални стругавицентри
• Стабилна чугунена отливка с наклонени (под 45°)
призматични направляващи - гарантира точната
обработка на детайла;
• Револверна глава Baruffaldi - има възможност да
работи с 1 или 2 шпиндела;
• Ръка за измерване на корекциите на инструмента;
• Датчик за измерване на детайла;
• Прътоподаващоустройство;
• Устройство за изваждане на готовия детайл (Part Catcher);
• Възможност за дооборудване чрез роботизирана клетка с Easy Setup функция с допълнителен интерфейсклиентът
само задава габаритите на детайла и променя настройката на грипера, без да е нужно да познава
програмирането на роботите;
• Машините на РАИС са оборудвани с ЦПУ на FANUC и Siemeпs - с диалогово програмиране, съответно
Manual Guide и ShopTurn, което дава възможност на клиента да създаде програма за сложни фигури и с
множество функции за постигане на по-добра обработена повърхност и за по-кратко време.

Екипът на РАИС вече 25 години разработва точната машина за всеки един свой клиент!


ВЕРТИКАЛНИ
ОБРАБОТВАЩИ
ЦЕНТРИ

5-ОСНИ
ОБРАБОТВАЩИ
ЦЕНТРИ

СТРУГОВЕ С ЦПУ

ДВУШПИНДЕЛНИ
СТРУГОВЕ
С ЦПУ


РАИС ООД
Пазарджик, 4400
ул. Д. Дебелянов 58
за запитване: +359 88 889 9679
e-mail: sales@raisbg.com
www.raisbg.comTop