РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Иновации в машиностроенето, септември 2022 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Иновации в машиностроенето, 2022 > РАИСРАИС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Иновации в машиностроенето, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РАИСRAIS

ПРОИЗВОДСТВО НА
МЕТАЛОРЕЖЕЩИ
МАШИНИ С ЦПУ


ВЕРТИКАЛНИ ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ

5-ОСНИ ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ

СТРУГОВЕ С ЦПУ

ДВУШПИНДЕЛНИ СТРУГОВЕ С ЦПУТОЧНАТА МАШИНА ЗА ВСЕКИ НАШ КЛИЕНТ


√   ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА;

√   АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС;

√   ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МАШИНИ,
     ОБСЛУЖВАНИ ОТ РОБОТ;

√   РОБОТИЗИРАНО ЗАРЕЖДАНЕ НА МАШИНАТА;

√   ПАЛЕТНА СТАНЦИЯ;

√   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ;

√   ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ;

√   ОСИГУРЕН ПУСК И ОБУЧЕНИЕ;

√   ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
НОВОТО МАШИНОСТРОЕНЕ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИРАИС ООД
Пазарджик 4400
ул." Д. Дебелянов" 58
тел.: +359 88 889 9679
e-mail: sales@raisbg.com
raisbg.com

Top