РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Рапид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РапидАРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА
25-28 февруари 2020, зала 3, щанд B13

Перфорирани и просечени ламарини
Решетъчни скари и стъпала
Декоративни плетени мрежи
Декоративни цветни неръждаеми ламарини


Офuс u ckлag: гр. Софuя 1220,
kв. Военна рамnа
бул. Илuенцu 42, ckлaд Хале 1,
офuс: em. 4, 401-403
mел.: 02 936 12 44,
02 838 05 68;
e-mail: office@rapid-valco.com;
bcc-valco@bg400.bg

www.rapid-valco.com


Top