РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Рапид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РапидРАПИД
www.rapid-valco.com

ДЕКОРАТИВНИ НЕРЪЖДАЕМИ
ЛАМАРИНИ


ПЕРФОРИРАНИ
ЛАМАРИНИ


ПРОСЕЧЕНО-ИЗТЕГЛЕНИ
ЛАМАРИНИ


МРЕЖИ И СИТА

РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ
И СТЪПАЛА

СПЕЦИАЛНИ И
НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

3АКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ

ЛЕНТИ НЕРЪЖДАЕМИ
ПРУЖИННИ

3АВАРЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

ОГЪНАТИ ТРЪБИ
И ПОЛУТРЪБИ

 

Рапид
colorinox®
ДЕКОРАТИВНИ ЦВЕТНИ
НЕРЪЖДАЕМИ ЛАМАРИНИ

"РАПИД" ЕООД
1220 София
кв. Военна рампа
бул. "Илиянци" № 42 (стар № 12 A)
Тел: 02 / 936 12 44; 838 05 68
e-mail: office@rapid-valco.com
rapid.valco@gmail.com


Top