РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Рапид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пакетиране и складова техника, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РапидРАПИД
www.rapid-valco.com

ДЕКОРАТИВНИ НЕРЪЖДАЕМИ
ЛАМАРИНИ

ПЕРФОРИРАНИ
ЛАМАРИНИ

ПРОСЕЧЕНО-ИЗТЕГЛЕНИ
ЛАМАРИНИ

МРЕЖИ И СИТА

РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ
И СТЪПАЛА

СПЕЦИАЛНИ И
НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

3АКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ

ЛЕНТИ НЕРЪЖДАЕМИ
ПРУЖИННИ

3АВАРЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

ОГЪНАТИ ТРЪБИ
И ПОЛУТРЪБИ


Рапид
colorinox®
ДЕКОРАТИВНИ ЦВЕТНИ
НЕРЪЖДАЕМИ ЛАМАРИНИ


"РАПИД" ЕООД
1220 София
кв. Военна рампа
бул. "Илиянци" № 42 (стар № 12 A)
Тел: 02 / 936 12 44; 838 05 68
e-mail: office@rapid-valco.com
rapid.valco@gmail.com

 


Top