Развойна дейност и реверсивен инженеринг с Altair HyperWorks™ и Altair RADIOSS™

CAD/CAMФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2021 • 26.02.2021

 

ГосВик (GosVik) представя инженерeн симулационeн анализ с Altair – неразделна част от съвременното дигитално прототипиране на мултидисциплинарни технически предизвикателства

 

Синергията на научен и индустриален опит, обединена с многогодишна интеграция в различни среди, позволява на ГосВик, официален представител на Altair за България, да постигне уникално разбиране на заобикалящия ни свят и да предложи иновативни решения от редица отрасли като авиационния и аерокосмическия сектор, самолето- и автомобилостроенето или отбранителната индустрия за всяка една техническа или научна задача. Благодарение на мултидисциплинарния подход към новите предизвикателства, непрекъснатата ни амбиция да се развиваме и натрупания ни развоен опит с водещи автомобилни производители от региона на Щутгарт и Мюнхен, екипът на ГосВик може да предостави на заинтересовани в България не само необходимия за решаване на технически проблеми Altair софтуер, като SimLabTM, HyperWorksTM и RADIOSSTM, но и цялостна методика за оптималното му интегриране в процеса на развойна или научна дейност, включително и реверсивно инженерство.

 

Предизвикателството

Целта пред всеки един инженер, ръководител на проект и екип е постигането на оптимални резултати за минимално време с разумна себестойност. В практиката това означава често, че инженерът е принуден да ползва няколко софтуерни продукта с индивидуална логика за работа с тях или необходимост от повече експерти, които владеят различни продукти. В първия вариант съответният инженер трябва да има познания за работа в различни области на анализ като FEA (FEM), CFD, електромагнетизъм или други, което често се оказва неприложимо в практиката. При втория вариант по-големият брой инженери в екипа води автоматично до повишаване на разходите. Оптимално решение е вариантът, при който малко на брой експерти ползват за инженерен анализ мултидисциплинарни софтуерни продукти с идентична логика на работа с тях и позволяващи да се решават с висока точност комплексни технически предизвикателства.

 

Решението на Altair

Altair предлага специализирани софтуерни приложения с идентичен или близък по логика работен интерфейс, включваща термичен, флуиден (CFD), структурен анализ (FEM), електромагнетизъм, динамика, производство и др. По този начин е възможно извършване на инженерен симулационен анализи на удар, включително и при скорости над 10.000 m/s, пластични и еластични деформации, анализ на щетите върху човешки модел вследствие на удара, вътрешна и външна балистика, преминаване на куршум през твърдо тяло и флуиди, взрив във водна среда, детонация на мина и разпространяване на ударна вълна, кумулативни заряди и въздействието им върху прегради, деформация на различни структури на летателни апарати или бронирани превозни средства, тъкани с GFK и арамид за бронежилетки и др.

 

Примери от практиката с Altair RADIOSSTM

Автомобилостроене – Crash инженерен симулационен анализ, възпроизвеждащ удар на превозно средство, активиране на въздушна възглавница, ускоряване на човешки модел, който е предварително фиксиран с колан към седалка. Целта на изследването е извършване на анализ изпитване за сертификация на превозни средства и установяване на нанесени щети върху човешкия модел, деформация на каросерията и функционалност на въздушната възглавница.

Отбранителна индустрия – Бронирана машина, кинетичен анализ на нивото на защита при взрив на мина, съответстващ на NATO AEP-55 vol.1 STANAG, Level 4. Частта на бронираното превозно средство, която е подложена на въздействие от експлозията, се моделира с висока точност.

 

Мултидисциплинарен подход за висока точност

В съвременната развойна дейност се наблюдава непрекъснато повишаване на изискванията относно точността на постигнатите с помощта на инженерен симулационен анализ резултати. Това обуславя необходимостта от прилагане на мултидисциплинарен подход и често налага комбинирането на различни типове софтуерни продукти за извършване на структурен, термичен и флуиден анализ в рамките на едно изследване. С повече от 30 години опит и присъствие в почти всички промишлени отрасли, софтуерните продукти на Altair отговарят изцяло на съвременните предизвикателства, изисквания за висока точност и предлагат уникална система за лицензиране, която осигурява едновременен достъп до множество софтуерни продукти, без да се изисква допълнително заплащане за това. Благодарение на опита на членове от екипа на ГосВик, като Виктор Стоянов, докторант в областта на инженерни симулации, аерокосмически инж. от Университет Щутгарт и о.р. в направление авиационно въоръжение, както и експерт Виолетка Денчева. Altair софтуерни продукти вече са предоставени на научно-техническия институт към Министерството на отбраната и водещи технически университети. До момента са проведени обучения на представители от академичния състав към пет научни организации.

 


 

 

 

Официален представител за България: ГосВик EOOД (GosVik)

GosVik www.gosvik.com

Altair: link

HyperWorksТМ www.altair.com/hyperworks

Altair RADIOSSТМ www.altair.com/radioss


За контакт:

Инж. Виктор Стоянов

ръководител инженерни симулации ГосВик ЕООД,

представител на Altair HyperWorks за България

Info@gosvik.com

 

 

 


Вижте още от CAD/CAMДруги рекламни публикации на ГосВик
Top