Реална ли е ефективност над 100% при кондензационните котли

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2006

 

Специалисти от бранша коментират техническите аспекти, свързани с постигането на ефективност, по-висока от 100 процента

В отговор на читателския интерес към възможностите за постигане на по-висока от 100% ефективност при кондензационните котли, който бе провокиран от статията за тези горивни технологии, поместена в миналия брой на сп. Инженеринг ревю, се обърнахме за коментар към утвърдени специалисти от бранша, които предлагат подобни съоръжения. В материала представители на фирмите Рувекс, Амакс Газ, Технотерм Инженеринг и БГ Терм дават отговор на читателските съмнения относно техническите възможности за поддържане на коефициент на използване на горивото по-висок от 100% при кондензационните котли. Материалите са подредени по реда на пристигането им в редакцията.

Концензните котли рекуперират топлината от водните пари

Намаляването на разходите за отопление и нивото на вредните емисии, замърсяващи околната среда, са главни приоритети при разработването на нови горивни технологии. Сред решенията на тези основни проблеми са новото поколение котли кондензен тип. Основно предимство на тези котли спрямо конвенционалните, работещи на газ, е много високият им коефициент на преобразуване на горивото (КПГ) и ниската температура на изхвърляне на изгорелите газове. Високият коефициент на преобразуване на горивотo е резултат от това, че се използва топлината на изгорелите газове. Важно е да се каже, че това са нискотемпературни котли, което означава, че те работят на кондензен принцип при подаваща температура към отоплителната инсталация максимум 50-55 °С. Това е така, тъй като за да се отнеме топлината на изгорелите газове, връщащата от инсталацията вода трябва да бъде с ниска температура. Благодарение на специален топлообменник с големи размери, кондензната технология позволява да се рекуперира топлината, съдържаща се във водните пари, произведени при изгарянето на газа. Тъй като почти цялото генерирано количество енергия се използва, кондензният котел се характеризира с много по-висок коефициент на полезно действие от класическите водогрейни котли. Казаното не означава, че този котел може и трябва да работи само с нискотемпературни режими. Ако кондензен котел бъде включен в отоплителна инсталация, която е оразмерена за температурен режим 90/70 или 80/60, то той ще поддържа и тези температурни режими, но с друг КПД и КПГ.

Котлите на компанията De Dietrich от серия МС и С ЕСО, които предлагаме, са снабдени с модерно микропроцесорно управление, тип Diematic 3, което управлява котела по външна температура, т.е. колкото външната температура е по-висока, токова по-ниска температура на водата в инсталацията поддържа котелът. Следователно, в преходните сезони, когато едно жилище има нужда от отопление, котелът ще работи на кондензен принцип, а през по-студените дни ще работи като класически газов котел, но с по-висок КПД - от порядъка на около 1-2%.

Кондензните водогрейни котли са оборудвани с газова горелка, която позволява да се модулира номиналната им мощност в диапазона от 17 до 100%. Това води дo намаляване на замърсяването на околната среда. При работата на горелката се отделят минимални количества вредни емисии. Генерираните количества NOx са по-малки от 20 mg/kWh, а тези на СО под 15 mg/kWh - стойности три пъти по-ниски от нормативно допустимите в Европа. Поради тази причина, във Франция при поставянето на кондензен котел държавата връща на потребителя 15% от цената му.

инж. Иван Шишков, проектант Търговски отдел в Рувекс


Конструктивно са базирани на високоефективни топлообменници

Уважаеми колеги, на първо място бих желал да внеса яснота в подкрепа на написаното в статията от миналия брой на сп. Инженеринг ревю, представяща приложението на горивни устройства, работещи на кондензен принцип. Бих искал да провокирам проявения от редица колеги скептицизъм с въпроса дали биха предпочели двулитров дизелов автомобил от 50-те години на миналия век с мощност не повече от 80 к.с., или съвременен автомобил с два пъти по-висока мощност, който има по-малък с около два литра разход на гориво за сто километра.

По същество принципът на работа на кондензационните котли не е нещо непознато, напротив, със сигурност предхожда откриването на цветния телевизор. За съжаление, често стойности на коефициента на полезно действие, по-високи от 100%, асоциират в съзнанието на редица колеги представа за кански опити, целящи създаването на перпетуум-мобиле. Това формира мнение за някаква съвременна шарлатанска техническа приумица, която има за цел някой да получи повече средства, без реално да получи декларирания от производителя ефект от употребата й. И, понеже говорим за ефект, е редно да се отбележи, че не става дума за КПД, а за ефективност.

Всичко е много просто. Отдавна е известно, че в зависимост от начина по който горивното съоръжение успява да усвои топлината, имаме - долна (Hi) и горна (Hs) топлина на горене. Както при други машини, например автомобилите, в процеса на развитие на технологиите идва момент, в който технически става възможно да се подобри оползотворяването на горивото. Това разкрива възможности за прилагането на технологията в масовото производство. Разработени бяха достатъчно ефективни топлообменници, които са в състояние продължително време да бъдат подложени на температурна корозия, без да променят качеството, геометрията и т.н. - тоест параметрите си.

Друг основен фактор, допринасящ за постигането на по-високата ефективност, се състои в създаването на надеждни устройства за подготовката на газо-въздушната горивна смес. Съвременните изключително прецизни газови блокове, миниатюрни вентилатори с променливи обороти, както и навлизането на микропроцесорни устройства за управление, контрол и обезопасяване на процеса технически обезпечават реализирането на горивни устройства с ефективност по-висока от 100%. Благодарение на тези факти, през последните 20 години водещите фирми в областта на отоплението разработиха битови и индустриални котли, които работят на принципа на оползотворяване на горната топлина на изгаряне на газообразни и течни горива. С две думи, ако до този момент в техниката сме имали в предвид Hs и съответната ефективност приведена към нея, то сега ще трябва да направим "нов прочит" на параметрите на всички устройства, които не поддържат кондензен режим на работа.

инж. Любомир Хаджийски, управител на Амакс Газ


Top