РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Региоком клон България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Региоком клон БългарияОтчет на абонати
абонати за отчет
Възлагане на
с терминални устройства

Инкасатор
Обмен на данни

• Минимизиране на търговските загуби на ВиК Операторите
• Коректно отчитане на измервателните уреди
• Събиране на данните в реално време
• Анализ и проверка на информацията от измервателните уреди
• Внедряване на модерни технологии в отрасъла

9000 Варна, бул. Сливница 189, телефон: 052/679679, имейл: info@regiocom.bg
www.regiocom.comTop