Регистрирана бе фирма ATEX Consult

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2006

От началото на ноември 2006 г. на българския пазар работи нова фирма - ATEX Consult, съобщи за списанието инж. Георги Бинев, управител на фирмата. Основен предмет на дейност на ATEX Consult е извършването на консултантски услуги по европейските АТЕХ директиви и по съответните европейски стандарти, зониране на опасните места с потенциален риск за експлозивна атмосфера в предприятия, изготвяне на документация, обучение на персонал и др. Фирмата се занимава и с консултантски услуги в областта на централните аварийни системи и на добрите европейски практики в областта на аварийното и евакуационно осветление, проектантски услуги и др. Офисът на ATEX Consult е в град Ихтиман.

Задължителните и за българския бизнес изисквания, залегнали в ATEX директивите, налагат задълбоченото им познаване и спазване, коментират от ATEX Consult. Според управителя, потенциални клиенти на фирмата са производствени и проектантски фирми.

"Групата на производствените фирми включва обекти, които на територията си имат предпоставки за образуване на потенциално експлозивна атмосфера. Специалистите, които биха могли да се възползват от консултациите на фирмата, са специалистите по охрана на труда, енергетици, технолози и др. Потенциални клиенти на ATEX Consult са и проектантските фирми, специализирани в проектирането за големи заводи или в проектирането на централни аварийни системи за обществени сгради с аварийно и евакуационно осветление", коментира г-н Бинев.
Top