Рейсистем, Ивайло Дянков: Предлагаме разнообразни решения в областта на хидравликата и хидрозадвижванията

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Рейсистем е търговска и инженерингова фирма, специализирана в хидравлика и хидрозадвижвания. Работи в областта на селскостопанска, индустриална и мобилна хидравлика. Множество от продуктите на компанията са с приложение в полимерната промишленост.

Рейсистем предлага широка гама зъбни и бутални помпи, моноблочни и електромагнитни разпределители, клапанно-регулираща апаратура, хидромотори и сервоуправления, асинхронни и постояннотокови електродвигатели.

Проектира и изработва миниагрегати, хидравлични станции и комплексни системи. Изработва електроуправления и PLC задвижвания на хидросистеми. Извършва диагностика и сервиз на хидравлично оборудване.

Ивайло Дянков,
управител на РейсистемКлючови думи: Рейсистем, хидравлика, хидрозадвижвания, полимерна промишленостЕКСКЛУЗИВНО
Top