Рейсистем: Предлагаме хидравлични системи с широко приложение в автомобилната индустрия и мобилната техника

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 • 21.12.2015

Рейсистем: Предлагаме хидравлични системи с широко приложение в автомобилната индустрия и мобилната техника
Рейсистем: Предлагаме хидравлични системи с широко приложение в автомобилната индустрия и мобилната техника

Рейсистем е търговска и инженерингова фирма, специализирана в областта на хидравликата, хидрозадвижването и високоефективните енергийни задвижвания с промишлено и батерийно захранване. 

Акцент в дейността ни е инженерингът на решения за различни сектори. Изработваме богат набор от хидравлични системи, които могат да се използват за ремонт, диагностика, сервиз и други задачи в автомобилната индустрия. Широко приложение системите ни намират и в мобилната техника – кранове, автовози, камиони, влекачи.

Предлагаме разнообразна гама хидравлични изделия, включително: зъбни и бутални помпи; секционни, моноблочни и електромагнитни разпределители; клапанно-регулираща апаратура; хидромотори и сервоуправления; хидравлични цилиндри; асинхронни и постояннотокови двигатели, както и моторпомпи.
Фирмата ни проектира и изработва мини агрегати, хидравлични станции и комплексни системи за мобилни машини и индустриално оборудване.

ортфолиото ни включва още изработване на електроуправления и PLC задвижвания на хидросистеми, както и извършване на дефектиране и ремонт на хидравлични елементи и възли. Предлагаме също и диагностика и сервиз на хидравлично оборудване.

Ивайло Дянков, управител на Рейсистем

ЕКСКЛУЗИВНО
Top