Реклама от 1921 година

РЕТРО • 07.01.2016

Реклама от 1921 година

Реклама на капачки за вентили за гуми от много далечната 1921 г.

Сочена от Wikipedia като пример от колко отдавна се ползва женското присъстие за рекламиране на всевъзможни продукти, включително инженерни....

Публикувана е в National Geographic.Източник: Wikipedia
ЕКСКЛУЗИВНО
Top